Η Τράπεζα Κύπρου χορηγός του συνεδρίου «Cyprus Congress»

Την αξιολόγηση των ευκαιριών που προσφέρει η Κύπρος στον τομέα των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είχε ως στόχο του το συνέδριο «Cyprus Congress» που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2012 και του οποίου, μεταξύ άλλων, χορηγός ήταν η Τράπεζα Κύπρου. 

Στο συνέδριο  παρευρέθηκαν πέραν των 300 εκπροσώπων επιχειρήσεων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους από περισσότερες από 40 χώρες. Το συνέδριο κάλυψε θέματα σχετικά με: 

  • επενδυτικές ευκαιρίες,
  • επιχειρησιακό περιβάλλον,
  • διεθνή φορολογικό προγραμματισμό,
  • εταιρική δομή και
  • δυνατότητα μετεγκατάστασης φυσικών και νομικών προσώπων στην Κύπρο. 

Η παρουσίαση του κ. Αντρέα Γιασεμίδη, Προϊστάμενου του Τμήματος Θεματοφυλακής και Καταπιστευμάτων της Τράπεζας Κύπρου, ο οποίος ήταν ένας από τους ομιλητές στο συνέδριο, είχε ως θέμα τα Διεθνή Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια (ICIS) τα οποία αδειοδοτούνται και εποπτεύονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Ο σκοπός δημιουργίας ενός ICIS είναι η συλλογική επένδυση κεφαλαίων που συγκεντρώνονται από τους επενδυτές ενός τέτοιου σχεδίου. Τα σχέδια ICIS προσφέρουν μία ευέλικτη επενδυτική δομή καθώς οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο μπορεί να αποτελέσει μέρος της επενδυτικής στρατηγικής ενός ICIS και επιπρόσθετα παρέχουν σημαντικά φορολογικά πλεονεκτήματα. Παρατηρείται αυξανόμενος αριθμός ICIS που εγκρίνονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, τα οποία προέρχονται από διάφορες χώρες παγκοσμίως. Η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών θεματοφυλακής σε αυτά τα σχέδια.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL