Λειτουργός Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης -Αλλαγή στη σύνθεση Επιτροπής Διοικητικού Συμβουλίου

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση σχετικά με το Λειτουργό Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης-Αλλαγή στη σύνθεση Επιτροπής Διοικητικού Συμβουλίου, πατήστε εδώ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL