Στοιχεία Επικοινωνίας

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή  για να συζητήσετε οποιεσδήποτε ανησυχίες που μπορεί να έχετε σχετικά  με τις επενδυτικές μας  υπηρεσίες ή τους όρους της Συμφωνίας σας μαζί μας . Παρατίθενται πιο κάτω  τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων υπηρεσιών.

Premier Support

Διεύθυνση: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ,
Premier Support
Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2002 Λευκωσία
Φαξ:  +357 22 378535
E-mail:   premier@bankofcyprus.com
Τηλέφωνο: +357 22 122100
Προσοχή:     Επικεφαλής, Premier Support Department 


Private
Banking  

Διεύθυνση: Διεύθυνση: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ,
Private Banking,
Λεωφ. Λεμεσού 154, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία
Φαξ:  +357 22 340015
E-mail:   info@bankofcyprus.com
Τηλέφωνο: +357 22 121881
Προσοχή:     Διευθυντής, Private Banking

 
Institutional Wealth Management & Global Markets

Διεύθυνση:

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ
Institutional Wealth Management & Global Markets
Λεωφ. Λεμεσού 154, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία

Φαξ:  +357 22 378246
E-mail:   treasurysales@bankofcyprus.com;  iwm@bankofcyprus.com
Τηλέφωνο: +357 22 121745
Προσοχή:     Διευθυντής, Institutional Wealth Management & Global Markets

 

 Custody & Trust

Διεύθυνση:

Διεύθυνση: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ,
Custody & Trust Department
Λεωφ. Λεμεσού 154, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία

Φαξ:  +357 22 336283
E-mail:   custody.services@bankofcyprus.com
Τηλέφωνο: +357 22 121899
Προσοχή:     Επικεφαλής,  Custody & Trust
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL