Υπηρεσίες Θεματοφυλακής

Παρέχουμε Υπηρεσίες Θεματοφυλακής στους πελάτες μας με στόχο να προσφέρουμε το ψηλότερο επίπεδο προστασίας σε τοπικά και διεθνή αξιόγραφα. Οποιαδήποτε αξιόγραφα που ανήκουν στους πελάτες μας και φυλάσσονται από τις Υπηρεσίες Θεματοφυλακής της Τράπεζας Κύπρου διαχωρίζονται από τα αξιόγραφα που ανήκουν στην Τράπεζα. 

Οι βασικές υπηρεσίες Θεματοφυλακής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Εκκαθάριση συναλλαγών
  • Φύλαξη αξιογράφων
  • Παρακολούθηση και διεκπεραίωση εταιρικών πράξεων (περιλαμβανομένων υποδιαιρέσεων μετοχών, εκδόσεων δωρεάν μετοχών, εξαργυρώσεων ομολόγων)
  • Εξουσιοδοτημένη εκπροσώπηση των πελατών στις Γενικές Συνελεύσεις
  • Υπηρεσίες πληροφόρησης των πελατών (τακτική ανάλυση των χαρτοφυλακίων των πελατών)
  • Διεκπεραίωση φορολογίας σε πληρωμές μερισμάτων και τοκομεριδίων (αποκοπή φορολογίας στην πηγή, διεκδίκηση φορολογικών απαλλαγών σε περίπτωση ύπαρξης σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας και υποβολή αίτησης για επιστροφή φόρου).
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL