Νομικές Οντότητες

Για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού θα πρέπει να επικοινωνήσετε είτε απευθείας με την Τράπεζα, είτε να αποταθείτε σε κάποιον Εγκεκριμένο Επαγγελματία Συνεργάτη της επιλογής σας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας  στην ηλεκτρονική  διεύθυνση ibu.nicosia@bankofcyprus.com υποδεικνύοντας την πόλη όπου επιθυμείτε να εξυπηρετηθείτε.  Κατά την παρουσία σας στην Τράπεζα καλείστε όπως έχετε μαζί σας συμπληρωμένα, τα ακόλουθα:

  • Ερωτηματολόγιο Ανοίγματος Λογαριασμού (πατήστε εδώ),
  • Αίτηση Πελάτη (πατήστε εδώ)  και
  • τα απαιτούμενα έγγραφα όπως αναφέρονται στο ερωτηματολόγιο.

 Σημειώσεις:

  • Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα να απορρίψει οποιοδήποτε αίτημα για οποιοδήποτε λόγο χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση να δικαιολογήσει την απόφαση της
  • Τα προϊόντα και υπηρεσίες μας δεν είναι διαθέσιμα σε πελάτες ορισμένων χωρών. Η πολιτική και εξαιρέσεις επανεξετάζονται σε τακτά διαστήματα.  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL