Άνοιγμα λογαριασμού

Για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού θα πρέπει να υποβληθούν, είτε απευθείας στην Τράπεζα, είτε μέσω ενός εγκεκριμένου επαγγελματία συνεργάτη, έγγραφα και πιστοποιητικά (πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα) τα οποία να συνοδεύουν την αίτηση σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL