Συναλλαγματικός κίνδυνος

Συνεργαζόμαστε με εταιρικούς πελάτες με σημαντική συναλλαγματική θέση με στόχο να προσδιορίσουμε και να μειώσουμε το συναλλαγματικό κίνδυνο. Ελαχιστοποιώντας την έκθεση σε επιχειρηματικούς κινδύνους που οφείλονται στις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών μπορείτε να επικεντρωθείτε  καλύτερα στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

Επειδή η μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών αποτελεί και ευκαιρία για κέρδη, ένας επιπλέον στόχος θα μπορούσε να είναι η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ κινδύνου και απόδοσης.

Σκοπός μας είναι να σας εξηγήσουμε τη φύση και το μέγεθος του κινδύνου και να συνεργαστούμε για να βρούμε την πιο αποδοτική σε σχέση με το κόστος λύση.

Χρήσιμες πληροφορίες
MiFID
Επικοινωνία
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL