Κίνδυνος εμπορευμάτων

Ο κίνδυνος εμπορευμάτων προκύπτει από τη φύση συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Οι τελικοί χρήστες όπως αεροπορικές εταιρείες, ναυλωτές και βιομηχανίες ανησυχούν για τις αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων. Από την άλλη πλευρά, οι παραγωγοί, όπως είναι τα διυλιστήρια, αντιμετωπίζουν κινδύνους από την πτώση στις τιμές των εμπορευμάτων.

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων στρατηγικών αντιστάθμισης κινδύνου, χρησιμοποιώντας διάφορα χρηματοοικονομικά μέσα, όπως συμβάσεις ανταλλαγής, προθεσμιακές συμβάσεις και δικαιώματα προαίρεσης με σκοπό την εξάλειψη ή μείωση των σχετικών κινδύνων.

Χρήσιμες πληροφορίες
MiFID
Επικοινωνία
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL