Μετοχές

Σας δίνουμε την ευκαιρία να επενδύσετε σε μετοχές εισηγμένων εταιρειών σε ολόκληρο τον κόσμο, παρέχοντας σας πρόσβαση σε όλα τα κύρια διεθνή χρηματιστήρια.

Η CISCO και η Κύπρου Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ παρέχουν μια γρήγορη και ασφαλή ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας μεταβιβάζονται εντολές απευθείας στα χρηματιστήρια της Κύπρου και της Ελλάδας. Επιπλέον, παρέχουν πρόσβαση σε συνεχή αναλυτικά δεδομένα σχετικά με την κατάσταση της εντολής, το βάθος της αγοράς, την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου σε πραγματικό χρόνο, την τεχνική ανάλυση, την θεμελιώδη ανάλυση, τα στατιστικά στοιχεία της αγοράς, τις τοπικές ειδήσεις και τις ανακοινώσεις των χρηματιστηρίων.

Χρήσιμες πληροφορίες
MiFID
Επικοινωνία
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL