Συνάλλαγμα

Ως ο μεγαλύτερος τραπεζικός οργανισμός της Κύπρου, μπορούμε να διευκολύνουμε τρέχουσες και προθεσμιακές συναλλαγές σε όλα τα βασικά νομίσματα, έτσι ώστε να καλύψουμε τις επιχειρηματικές ή επενδυτικές σας ανάγκες, είτε πρόκειται για αντιστάθμιση κινδύνων ή για κερδοσκοπικούς σκοπούς, σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Έχουμε επίσης τη δυνατότητα να προσφέρουμε προσαρμοσμένες λύσεις ανάλογα με τους επενδυτικούς σας στόχους καθώς και αντίληψη και προοπτική της αγοράς μέσω ενός πλήρους συνόλου παραγώγων και δομημένων προϊόντων.

Χρήσιμες πληροφορίες
MiFID
Επικοινωνία
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL