Εμπορεύματα

Συχνά τα εμπορεύματα αποτελούν μέρος των επενδυτικών χαρτοφυλακίων και χρησιμοποιούνται στρατηγικά για λόγους επενδυτικής διασποράς. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως μέσο αντιστάθμισης του πληθωρισμού ή για κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Παρέχουμε επενδύσεις σε εμπορεύματα με διάφορα μέσα όπως τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETF), τα αμοιβαία κεφάλαια, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δομημένα προϊόντα τα οποία προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Χρήσιμες πληροφορίες
MiFID
Επικοινωνία
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL