Εξατομικευμένες καταθέσεις

Κατανοούμε ότι κάθε πελάτης είναι μοναδικός. Για αυτόν τον λόγο, η προσέγγιση των πελατειακών μας σχέσεων βασίζεται σε υποστήριξη και σε υπηρεσίες ανώτερου επιπέδου.

Λαμβάνοντας υπόψη τους μακροπρόθεσμους στόχους των πελατών μας, δημιουργούμε κατάλληλα προσαρμοσμένες καταθέσεις στη βάση των νέων προκλήσεων και τής πολυπλοκότητας των αγορών. Έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε δομημένα καταθετικά προϊόντα συνδεδεμένα με οποιαδήποτε κατηγορία αξιών.

Χρήσιμες πληροφορίες
MiFID
Επικοινωνία
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL