Διαχειριστικοί Καταθετικοί Λογαριασμοί (Fiduciary Deposits)

Αποδεχόμαστε Διαχειριστικούς Καταθετικούς Λογαριασμούς (Fiduciary Deposits) από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς εντός της ΕΕ και Τρίτων Ισοδύναμων Χωρών όπου εφαρμόζονται ψηλά πρότυπα παρεμπόδισης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει ελκυστικά επιτόκια σε Διαχειριστικούς Καταθετικούς Λογαριασμούς (Fiduciary Deposits) σε Ευρώ και Δολάρια Αμερικής για περίοδο από 1 βδομάδα μέχρι και 6 μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 00357 22 121725 ή στη ηλεκτρονική διεύθυνση fiduciary@bankofcyprus.com.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL