Θεματοφυλακή

Χρησιμοποιώντας την γνώση και την εξειδίκευση μας και σε συνδυασμό με τη διεθνή μας παρουσία προσφέρουμε λύσεις θεματοφυλακής σε μεγάλο αριθμό πελατών που περιλαμβάνουν συνταξιοδοτικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες .

Οι υπηρεσίες Θεματοφυλακής περιλαμβάνουν διάφορες διαδικασίες συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας εκκαθάρισης μετοχών, της επένδυσης ταμειακών υπολοίπων, της είσπραξης εισοδημάτων και της επεξεργασίας εταιρικών πράξεων αλλά και της τιμολόγησης κινητών αξιών, της τήρησης αρχείου και της υπηρεσίας ενημέρωσης. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται υπό τη θεματοφυλακή της Τράπεζας Κύπρου για λογαριασμό πελατών της, διαχωρίζονται από τα περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας.

Χρήσιμες πληροφορίες
MiFID
Επικοινωνία
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL