Τμήμα Ευρωπαϊκών Σχέσεων και Προϊόντων

Τμήμα Ευρωπαϊκών Σχέσεων και Προϊόντων

Η Τράπεζα Κύπρου δραστηριοποιείται στα Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα από το 2010.

Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), την Ευρωπαική Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (Μέλος του Ομίλου της ΕΤΕπ) διαχειρίζεται Δάνεια και άλλες διευκολύνσεις προς Επιχειρήσεις με ευνοϊκούς όρους, με σκοπό τη στήριξη των Επιχειρήσεων και αυτοεργοδοτούμενων σε θέματα ενδυνάμωσης, επέκτασης και ανάπτυξης της επιχείρησής τους.

Η Τράπεζα Κύπρου έχει διαχειριστεί ή/και διαχειρίζεται τα πιο κάτω Ευρωπαϊκά Προϊόντα:

 1. Συγχρηματοδοτικό Προιόν JEREMIE FRSP, (2010-2012), (€20.000.000)   Έχει απορροφηθεί
 2. JEREMIE FLPG (2011-2013), (€5.000.000)                                                  Έχει απορροφηθεί
 3. Συγχρηματοδοτικό Προιόν JEREMIE FRSP, (2013-2015) (€17.000.000)    Έχει απορροφηθεί
 4. Trade Finance Facility με ΕΙΒ (€50.000.000) (2013-2016)                            Έχει απορροφηθεί
 5. Αναπτυξιακά Δάνεια ΕΤΕπ από ΕΙΒ (2014-2016) (€66.000.000)                  Έχει απορροφηθεί  
 6. Δάνεια ΕΤΕπ από ΕΙΒ (2016-2018) (€133.000.000)                                      Έχει απορροφηθεί
 7. Δάνεια ΕΤΕπ από ΕΙΒ (2017-2019) (€47.000.000) - Διαθέσιμο μέχρι Φεβρουάριο 2019 ή μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλιού
 8. Δάνεια ΕΤΕπ από ΕΙΒ (2017-2019) (€134.000.000) - Διαθέσιμο μέχρι Φεβρουάριο 2019 ή μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλιού
 9. Ταμείο Επιχειρηματικότητας Κύπρου (Τ.Ε.Κ.)-(CYPEF) (2015-2019) (€120.000.000) - Διαθέσιμο  μέχρι Φεβρουάριο 2019 ή μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλιού
 10. Πρόγραμμα Εμπορικών Διευκολύνσεων (Trade Finance Programme - TFP) από EBRD, (€50.000.000) (2016-2018)  - Διαθέσιμο
 11. Juncker Plan σε συνεργασία με ΕΤΕπ για έργα πέραν των €15.000.000.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

www.fundingprogrammesportal.gov.cy

 www.eib.org

www.eif.org

www.news.ccci.org.cy

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL