Εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς

Σαν η κορυφαία τράπεζα στην Κύπρο, διαθέτουμε ειδικούς σε όλους τους τομείς της αγοράς, όπως Τηλεπικοινωνίες και Μέσα Ενημέρωσης, Ψυχαγωγία, Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Υγείας, Τουρισμό και Φιλοξενία, Λιανικό και Χονδρικό Εμπόριο, Ανάπτυξη Ακινήτων, Βιομηχανίες και Κατασκευές, Ενέργεια και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Φωτοβολταϊκά Πάρκα, Διαχείριση Αποβλήτων, κλπ). Οι ειδικοί που διαθέτουμε έχουν επαφές με τους βασικούς εκπροσώπους κάθε κλάδου, αποκτώντας έτσι καθοριστικές γνώσεις οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουν την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση για κάθε μορφής χρηματοδοτικές ανάγκες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL