Συγχωνεύσεις & Eξαγορές

Διατηρούμε ένα ισχυρό ιστορικό αποδόσεων για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών χρηματοδότησης σχετικά με τη δημιουργία εταιρικών συναλλαγών, όπως συγχωνεύσεις, ίδρυση ή διακοπή λειτουργίας εταιρειών, εξαγορές, διαθέσεις και αναδιαρθρώσεις για δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες. Έχουμε αποκτήσει σημαντική πείρα της αγοράς μέσω της επαφής μας με ηγετικούς φορείς, παρέχοντας έτσι σύνθετα και εξειδικευμένα προϊόντα για τη διευκόλυνση των συναλλαγών.

Συνεργαζόμαστε στενά με τον Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων και Αξιών (CISCO) έτσι ώστε να παρέχουμε πρόσβαση σε νέα κεφάλαια και δομημένα προϊόντα τα οποία θα βοηθήσουν την εταιρεία σας να επιτύχει τους στρατηγικούς και οικονομικούς της στόχους και να αναπτυχθεί και να επεκταθεί. Οι ειδικοί συνεργάζονται μαζί σας για να σας προσφέρουν τις βέλτιστες δυνατές λύσεις που ταιριάζουν με τις ανάγκες σας και ικανοποιούν τις απαιτήσεις σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL