Πληρωμές

Παρέχουμε ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών πληρωμών για την ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση των εγχώριων και διεθνών πληρωμών σας.

 

Ανάλογα με συγκεκριμένες ανάγκες σας, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφόρων καναλιών διακίνησης κεφαλαίων:

  • Επιταγές, με ειδική και αυτόματη εκτύπωση
  • Εγχώρια εμβάσματα JCC σε ευρώ
  • Μη επείγοντα εμβάσματα μέσω SEPA σε ευρώ
  • Εμβάσματα μέσω SWIFT σε όλα τα ελευθέρως μετατρέψιμα νομίσματα
  • Επείγουσες πληρωμές
  • Πληρωμές μισθοδοσίας μέσω ηλεκτρονικών αρχείων
  • Αυτόματες χρεώσεις και πάγιες εντολές
  • Ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω της υπηρεσίας 1bank
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL