Λύσεις χρηματοδότησης

Μπορείτε να βασιστείτε στο Λειτουργό Εξυπηρέτησης σας για να σας υποδείξει διάφορες εναλλακτικές προτάσεις χρηματοδότησης ώστε να επιλέξετε έξυπνες λύσεις για επίτευξη των στόχων σας:

 

  • Τρεχούμενοι λογαριασμοί: προσαρμοσμένα όρια χρηματοδότησης για τις ανάγκες σας σε κεφάλαιο κίνησης τα οποία καλύπτουν τόσο τις καθημερινές όσο και τις εποχιακές διακυμάνσεις στη ρευστότητα της επιχείρησης σας.
  • Δάνεια τακτής προθεσμίας: με ευέλικτους όρους και προϋποθέσεις, ρυθμισμένους ανάλογα με τις δικές σας ταμειακές απαιτήσεις και προφίλ (σταθερό / κυμαινόμενο επιτόκιο, σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, με προσαρμοσμένο πρόγραμμα αποπληρωμής ανάλογα με τις ταμειακές σας προβλέψεις).
  • Asset finance: όριο χρηματοδοτήσεων ή ad-hoc διευκολύνσεις ενοικιαγοράς αντικειμένων, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, όρια για stock finance, όρια προκαταβολών, τα οποία περιορίζουν τις ανάγκες για πρόσθετες εξασφαλίσεις και προσφέρουν ευελιξία για επιλογή του επιθυμητού νομίσματος, επιτοκίου και προγράμματος αποπληρωμής.
  • Υπηρεσίες Factoring: αποδεσμεύστε τη ρευστότητα από τους χρεώστες σας, επιλέγοντας τις εναλλακτικές λύσεις που παρέχουμε, όπως είναι τα όρια εισαγωγικού και εξαγωγικού factoring, η εμπιστευτική προεξόφληση τιμολογίων και η προεξόφληση μεταχρονολογημένων επιταγών.
  • Εμπορικές διευκολύνσεις: προσαρμοσμένα όρια για πολλαπλά είδη εμπορικών πιστωτικών διευκολύνσεων, όπως εγγυητικές επιστολές, ενέγγυες πιστώσεις, συναλλαγματικές, τα οποία συνδυάζονται κατάλληλα με τα ανάλογα εργαλεία διαχείρισης συναλλάγματος σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας σας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL