Καταθέσεις & Επενδύσεις

Μεγιστοποιείστε την απόδοση των ταμειακών πλεονασμάτων σας ανάλογα με το ταμειακό πλάνο που έχετε, χρησιμοποιώντας κάποια από τα καταθετικά προϊόντα που προσφέρουμε:

  • Άμεσης πρόσβασης: ελκυστικά επιτόκια διατηρώντας την απαιτούμενη ευελιξία για άμεσες ταμειακές ανάγκες.
  • Αποταμιεύσεις: επιλέξτε κάποια από τις παραδοσιακές δυνατότητες αποταμίευσης ή κάποια καινοτόμα προγράμματα αποταμίευσης, για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση, με απεριόριστο αριθμό καταθέσεων και αναλήψεων.
  • Υπό προειδοποίηση: με απεριόριστο αριθμό καταθέσεων και επιλέγοντας την κατάλληλη περίοδο προειδοποιησης για ανάληψη μεταξύ 8, 35, 90 και 180 ημερών, βελτιώνετε τη ρευστότητα σύμφωνα με το δικό σας πρόγραμμα.
  • Προθεσμιακές καταθέσεις: με διάρκεια 1 έως 60 μήνες και ελκυστικά επιτόκια τα οποία καθορίζονται στην αρχή της κατάθεσης.
  • Εξειδικευμένα προγράμματα προθεσμιακών καταθέσεων: με καινοτόμες επιλογές όσον αφορά τη συχνότητα καταβολής τόκων, τις δωρεάν αναλήψεις και τη συχνότητα των καταθέσεων.

 

Η υπηρεσία Private Banking της Τράπεζας Κύπρου κατέχει ηγετική θέση στη διαχείριση διεθνών επενδύσεων, συνεργαζόμενη με τα κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παγκοσμίως. Μπορείτε να εμπιστευτείτε τους ειδικούς μας για να διαμορφώσετε το δικό σας χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και να σας βοηθήσουν να επιλέξετε κάποιες από τις επενδυτικές μας προτάσεις:

  • παρέχονται καταθετικά προγράμματα σε όλα τα κύρια νομίσματα στην Τράπεζα Κύπρου (Channel Islands)
  • διεθνή κεφάλαια με διάφορες επενδυτικές στρατηγικές μέσω της συνεργασίας μας με κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε αυτόν τον τομέα
  • δομημένα επενδυτικά προϊόντα με εγγυημένο κεφάλαιο
  • κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds) μέσω συνεργασιών με άλλα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
  • διεθνείς υπηρεσίες διαμεσολάβησης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες PRIVATE BANKING, πατήστε εδώ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL