Προβλέψετε για την ρευστότητά σας (cash-flow forecasting)


Περίληψη

Η πρόβλεψη του ποσού των μετρητών, που εισρέουν και εκρέουν από  την επιχείρησή σας κάθε μήνα, για μια συγκεκριμένη περίοδο, ονομάζεται  πρόβλεψη ρευστότητας ή πρόβλεψη ταμειακής κίνησης(cash-flow forecast).

Η ακριβής πρόβλεψη των εισροών και εκροών για τους επόμενους δώδεκα μήνες είναι πολύ σημαντική, γιατί  γνωρίζετε πότε θα έχετε έλλειμμα ή πλεόνασμα μετρητών.

 

Πως να κάνετε πρόβλεψη της ρευστότητάς σας(cash-flow forecast)

Εάν ξεκινάτε την επιχείρησή σας τώρα,  είναι φυσικό ότι δεν θα έχετε στατιστικά στοιχεία, για τα προηγούμενα χρόνια,  στα οποία να βασίσετε τις προβλέψεις σας.

Προσπαθήστε να κάνετε ισορροπημένες και συντηρητικές προβλέψεις, για να μπορείτε να πάρετε σωστές  αποφάσεις, που να αφορούν διάφορα  σενάρια, όπως π.χ. κατά πόσο  οι χρεώστες σας πληρώνουν έγκαιρα ή όχι.

 

Οφέλη που προκύπτουν από τη πρόβλεψη ρευστότητας(cash-flow forecast)

Η ορθή πρόβλεψη της ρευστότητας, σας βοηθά να αντιληφθείτε  τις επιπτώσεις  άλλων επιχειρηματικών αποφάσεων, όπως π.χ. η αγορά περισσότερων αποθεμάτων , η προσφορά καλύτερων όρων στους χρεώστες, ή η πρόσληψη επιπρόσθετου προσωπικού.

Ο σωστός προγραμματισμός θα σας βοηθήσει  να πάρετε στρατηγικές αποφάσεις, χωρίς να θέτετε σε κίνδυνο την ρευστότητά σας.

Εάν είναι η πρώτη φορά που κάνετε πρόβλεψη ρευστότητας , ίσως χρειαστείτε περισσότερο χρόνο για να την ολοκληρώσετε, αλλά στο τέλος θα έχετε ένα πολύτιμο εργαλείο, που θα βοηθήσει την επιχείρησή σας να κινείται  στο σωστό δρόμο.

 

Γιατί η κατάσταση πρόβλεψης ρευστότητας(cash-flow statement) είναι σημαντική

 Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να ετοιμάζετε πρόβλεψη ρευστότητας. Ανάμεσα σε αυτούς τους λόγους είναι και οι ακόλουθοι:

  • Για να προγραμματίζετε τις επιλογές σας  , ανάλογα με τις διακυμάνσεις της ρευστότητας που προκύπτουν  από παράγοντες εκτός του ελέγχου σας.
  • Για να έχετε ένα εργαλείο στα χέρια σας, που θα σας βοηθά να παρακολουθείτε τις καθημερινές εισροές και εκροές μετρητών και να αποφύγετε οποιανδήποτε κρίση ρευστότητας.
  • Για να αποδείξετε ότι η επιχείρησή σας είναι καλά προγραμματισμένη όχι μόνο σε σας, αλλά και στην τράπεζά σας, σε περίπτωση που αποταθείτε για  χρηματοδότηση.

 Η πρώτη φορά, που θα ετοιμάσετε  πρόβλεψη ρευστότητας, θα είναι η πιο δύσκολη. Μετά από την πρώτη φορά όμως, θα έχετε μια βάση για την επόμενη φορά , με  στόχο  τη συνεχή βελτίωση των προβλέψεων σας, κάθε φορά .

 

Εκροές μετρητών

Τα έσοδα και τα έξοδα επηρεάζουν την πρόβλεψη ρευστότητας της επιχείρησής σας.

Οι εκροές της επιχείρησής σας είναι υπό την μορφή εξόδων. Για να ετοιμάσετε με ακρίβεια τη πρόβλεψη ρευστότητας, θα πρέπει να συμπεριλάβετε όλες τις δαπάνες της επιχείρησής σας.

 

Υπολογισμός αναμενόμενων εξόδων

Θα πρέπει να κάνετε ένα κατάλογο με όλα τα αναμενόμενα έξοδα. Κάποια από αυτά είναι σταθερά μηνιαία έξοδα, όπως ο λογαριασμός σύνδεσης με το διαδίκτυο.  Άλλα έξοδα όμως είναι μεταβλητά και πρέπει να κάνετε κάποιους υπολογισμούς. Για παράδειγμα ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος  που διακυμαίνεται  ανάλογα με την εποχή.

Προσπαθήστε να εντοπίσετε τις καλύτερες τιμές για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε, όπως τηλεφωνικές υπηρεσίες, προμήθεια γραφικής ύλης, ασφαλιστικές υπηρεσίες κλπ.

Επικοινωνήστε απευθείας με τις εταιρείες από τις οποίες αγοράζετε προϊόντα και υπηρεσίες και διαπραγματευτείτε, αν μπορείτε, καλύτερες συμφωνίες, για να εξοικονομήσετε χρήματα.

 

Εισροές Μετρητών

Οι εισροές μετρητών στην επιχείρησή σας προκύπτουν κατ εξοχήν από τις πωλήσεις.

 

Πρόβλεψη πωλήσεων

Όταν ξεκινάτε  την επιχείρησή σας , ο υπολογισμός των προβλεπόμενων πωλήσεων δεν είναι εύκολη υπόθεση αφού δεν υπάρχουν στοιχεία από τα προηγούμενα χρόνια, για να τα χρησιμοποιήσετε ως βάση.

Στο αρχικό αυτό στάδιο οι προβλέψεις των πωλήσεων σας, θα σας βοηθήσουν να προσελκύσετε επενδυτές ή να αποταθείτε για χρηματοδότηση από την Τράπεζά σας.

Μπορείτε να βασίσετε τις προβλέψεις σας στα  αποτελέσματα  παρόμοιων επιχειρήσεων που πωλούν παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες με εσάς.

Μελετήστε  άλλες επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα σε πελάτες με τα ίδια δημογραφικά χαρακτηριστικά και στην ίδια γεωγραφική περιοχή με την δική σας επιχείρηση.

Ερευνείστε  αν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που θα σας βοηθήσουν να υπολογίσετε πόσα άτομα ταιριάζουν με το προφίλ των πελατών που σας ενδιαφέρουν. Χρησιμοποιείστε τα στοιχεία αυτά στην ετοιμασία της πρόβλεψης ρευστότητας.

Σκεφτείτε πόσο μεγάλη είναι αρχικά η βάση των πελατών σας και θέσετε ως στόχο την σταδιακή αύξηση της. Τι ποσό υπολογίζετε ότι είναι διατεθειμένος ο πελάτης σας να ξοδεύει για κάθε συναλλαγή ;

Μια έρευνα αγοράς, που θα καταδείξει, ανάμεσα σε άλλα και τον μέσο όρο για τα ποσά που πιθανοί πελάτες θα είναι διατεθειμένοι να ξοδεύουν, θα αποτελέσει μία καλή αφετηρία.

 

Όροι πληρωμών

Όταν υπολογίζετε τις πωλήσεις σας θα πρέπει να λάβετε υπόψη πότε θα πληρώνουν οι πελάτες σας. Ίσως το μεγαλύτερο μέρος των εισπράξεών σας να γίνεται εντός ενός ή δύο-τριών μηνών.

Ως επιχειρηματίας, η προσπάθειά σας πρέπει να είναι η είσπραξη των οφειλομένων σας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Παράλληλα, η εξόφληση των δικών σας οφειλών θα πρέπει να γίνεται μεταγενέστερα, όσον το δυνατόν, χωρίς βέβαια να επηρεάζονται οι σχέσεις σας με τους πιστωτές σας.

Το  ιδανικό θα ήταν  οι πελάτες σας να εξοφλούν άμεσα, σε μετρητά, τις αγορές των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας , αλλά αυτό δεν είναι εφικτό.

Στο πλαίσιο της έρευνας αγοράς που θα κάνετε, ερωτείστε τους πιθανούς πελάτες πως θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώνουν συνήθως  τις αγορές τους. Χρησιμοποιείστε αυτή την πληροφορία, ως αφετηρία, για να σχεδιάσετε τους όρους πληρωμής που θα θέσετε, ως επιχείρηση.

Διερωτηθείτε :

  • Θα εκδίδετε τιμολόγια άμεσα ;
  • Πόσο χρονικό διάστημα θα παραχωρείτε στους πελάτες σας για εξόφληση των τιμολογίων ;
  • Ποια μέτρα θα ακολουθήσετε για παρακολούθηση/είσπραξη των καθυστερημένων οφειλών  ;

Η απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις θα βοηθήσει, για να υπολογίσετε τις εισροές από πωλήσεις της επιχείρησής σας  πάνω σε μηνιαία βάση.

 Τέλος μάθετε ποια πολιτική ακολουθούν οι ανταγωνιστές σας, όσον αφορά εισπράξεις από πελάτες τους, αγοράζοντας προϊόντα τους με πίστωση.

Χρήσιμες πληροφορίες
Περιορισμός ευθύνης
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL