Πώς να ετοιμάσετε ένα επιχειρηματικό πλάνο(business plan)

Περίληψη

Όταν ξεκινάτε, ή  διευθύνετε,  ή αγοράζετε μια επιχείρηση, θα χρειαστείτε οπωσδήποτε ένα αποτελεσματικό επιχειρηματικό πλάνο(business plan). Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσετε την σημασία του, τον τρόπο που θα το ετοιμάσετε και στη συνέχεια πως θα το παρουσιάσετε. Επίσης είναι σημαντικό να δεσμευθείτε σε αυτό.

 

Πως να ετοιμάσετε  ένα επιχειρηματικό πλάνο(business plan)

Ένα επιχειρηματικό πλάνο σκιαγραφεί την στρατηγική σας για τα επόμενα χρόνια.  Είναι ένας σημαντικός οδικός χάρτης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας , ο οποίος μπορεί να βοηθήσει σε αιτήσεις χρηματοδότησης και επιχορήγησης.

Επίσης, ένα επιχειρηματικό πλάνο, βοηθά στο να επικεντρωθείτε στο σκοπό της επιχείρησής σας  και να αναγνωρίσετε τις ευκαιρίες καθώς επίσης και τις παγίδες, τις οποίες χωρίς αυτό, πιθανόν να μην εντοπίζατε. Σας παρέχει  δηλαδή σημαντική καθοδήγηση.

 

Η διαδικασία

Το επιχειρηματικό πλάνο σας πρέπει να είναι  συγκεκριμένο  και εύκολα κατανοητό. Επικεντρωθείτε στο τι χρειάζεται να ξέρει ο αναγνώστης και αφήστε  οποιεσδήποτε  τεχνικές ορολογίες να περιληφθούν ως  παραρτήματα, αν χρειασθούν.  Φροντίστε όχι μόνο  να είναι κατανοητό από όλους  αλλά να έχετε και την δέσμευση τους.

Οι προβλέψεις που θα κάνετε, θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές, για να έχετε αξιοπιστία. Παρουσιάστε το επιχειρηματικό σας πλάνο  με επαγγελματισμό – να  περιλαμβάνει εξώφυλλο , σελίδα περιεχομένων, και αρίθμηση των παραγράφων και των  σελίδων.

Χρησιμοποιείστε σχεδιαγράμματα , όπου αυτά   βοηθούν ή χρειάζονται και περιλάβετε υλικό που αφορά την εταιρεία ή τα προϊόντα στα  παραρτήματα.  Διορθώστε τα κείμενα προσεκτικά, για να μην υπάρχουν λάθη που θα σας εκθέσουν και  θα μειώσουν  την αξιοπιστία σας.

 

Σύντομη περίληψη(executive summary)

 Αν και το πρώτο μέρος του πλάνου σας πρέπει να είναι μια σύντομη περίληψη, που περιγράφει τα κύρια σημεία και το σκοπό , αφήστε το για το τέλος. Ετοιμάστε   πρώτα το υπόλοιπο πλάνο, έτσι ώστε να κάνετε αλλαγές και διορθώσεις,  πριν να ασχοληθείτε με την σύντομη περίληψη.

 

Παρουσίαση της εταιρείας

Εξηγήστε ποιοί είσαστε και με τι ασχολείστε. Αρχίστε με μια σύντομη παρουσίαση της πορείας της εταιρείας σας υποβάλλοντας στο εαυτό σας τα πιο κάτω ερωτήματα:

 • Πότε άρχισε η επιχειρηματική δραστηριότητα ;
 • Ποιά ήταν η πρόοδος μέχρι σήμερα ;
 • Ποιός ήταν ο αρχικός ιδιοκτήτης ;
 • Ποιά είναι η μετοχική δομή της επιχείρησης ;

Περιγράψετε  τα προϊόντα ή τις  υπηρεσίες σας και  πως  διαφοροποιούνται από εκείνα του ανταγωνισμού.  Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα  ;  Περιγράψετε με λεπτομέρεια πως σχεδιάζετε να αναπτύξετε  την επιχείρησή σας.

 

Διοικητική δομή και προσωπικό

Παρουσιάστε την διοικητική δομή  της επιχείρησής σας καθώς επίσης και τις ικανότητες και δεξιότητες της διευθυντικής σας ομάδας  και άλλων σημαντικών στελεχών.   Αναφέρετε αν υπάρχουν κάποιες ελλείψεις  και πως προγραμματίζετε να τις καλύψετε.

Εξηγήστε το πρόγραμμα που ακολουθείτε για πρόσληψη και εκπαίδευση του προσωπικού σας, περιλαμβανομένων  χρονοδιαγραμμάτων  και κόστους. Αναλύστε  το ανθρώπινο σας δυναμικό,  αριθμητικά και ανά τμήμα. Αν υπάρχει η δυνατότητα, συγκρίνετε τους δείκτες απόδοσης σας με εκείνους του ανταγωνισμού  ή  με παρομοίων επιχειρήσεων.

Χρήσιμα  στοιχεία είναι οι πωλήσεις, μέσος όρος μισθών, δείκτες παραγωγικότητας και διατήρησης  προσωπικού.  Αναφέρετε με σαφήνεια  τα σχέδια σας, για διατήρηση ή  ανύψωση  του ηθικού και του ενθουσιασμού του προσωπικού σας.

 

Παρουσίαση Αγοράς

Περιγράψετε την αγορά, τους πελάτες και άλλες επιχειρήσεις που σας ανταγωνίζονται άμεσα.

 

Η αγορά

Καθορίστε την αγορά και  τους τομείς στους οποίους ανταγωνίζεστε θέτοντας  τα πιο κάτω ερωτήματα:

 • Πόσο μεγάλος είναι  ο κάθε τομέας  της αγοράς ;
 • Ποιο είναι το μερίδιο αγοράς που έχετε εσείς ;
 • Ποιες είναι οι κύριες τάσεις που παρατηρούνται ;
 • Ποιοι είναι οι  κύριοι παράγοντες   που επηρεάζουν  κάθε σημαντικό τομέα της αγοράς ;

 

Οι πελάτες σας

Περιγράψετε το είδος και την διασπορά των υφιστάμενων  πελατών  σας .  Παρουσιάστε το προφίλ των διαφόρων τύπων πελατών που θέλετε να στοχεύσετε σε κάθε τομέα της αγοράς, π.χ. επιχειρήσεις με πωλήσεις πέραν του €1εκ . Έχετε μεγάλη εξάρτηση από ένα μικρό αριθμό μεγάλων πελατών ; Αν ναι πως σχεδιάζετε να διαφοροποιήσετε τη σύνθεση των  πωλήσεων  σας;

 

Οι ανταγωνιστές σας

Καθορίστε τους κύριους ανταγωνιστές σας. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των προϊόντων και υπηρεσιών τους σε σύγκριση με τα δικά σας ; Κάνετε αναφορά σε θέματα όπως  ποιότητα , τιμή και διανομή.

 Εξηγήστε γιατί οι πελάτες θα προτιμήσουν τα δικά σας προϊόντα ή  υπηρεσίες και όχι των ανταγωνιστών; Με άλλα λόγια ποιο είναι το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα ;

 

Ανάλυση Δυνατών Σημείων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και Απειλών(SWOT Analysis)

Προχωρήστε σε μια μονοσέλιδη ανάλυση των δυνατών σας σημείων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών που έχετε να αντιμετωπίσετε.  Να είσαστε ειλικρινείς αναφορικά με  τις αδυναμίες και τις απειλές που αντιμετωπίζετε  . Αναφέρετε τις ενέργειες που θα πάρετε και τις συνθήκες, για να τις περιορίσετε.

 

Πρόγραμμα πωλήσεων και Μάρκετινγκ

Περιγράψετε το προτεινόμενο πλάνο πωλήσεων και μάρκετινγκ

Θέση στην αγορά

Εξηγήστε πως θα τοποθετήσετε το προϊόν ή  την υπηρεσία σας στην αγορά.  Θα προσφέρει υψηλή ποιότητα ή  θα έχει κάποια εξειδίκευση με μοναδικά χαρακτηριστικά ; Θα προσφέρει αξία βάση  της τιμής του ;

Τιμολογιακή πολιτική

Περιγράψετε την τιμολογιακή σας πολιτική και βασιστείτε σε συγκρίσεις με τα ανταγωνιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες .  Αναφέρετε που μπορεί να υπάρχει περιθώριο, για αύξηση του κέρδους ή των πωλήσεων.

 

Προώθηση

Εξηγήστε πως θα προωθήσετε το προϊόν ή την υπηρεσία σας.  Κάθε τομέας της αγοράς θα έχει τουλάχιστον ένα ή δυο βέλτιστους   τρόπους προώθησης  (όπως διαφήμιση  , απευθείας μάρκετινγκ, ή δημόσιες σχέσεις).

 

Δίκτυα Διανομής

Εξηγήστε πως έχετε επιλέξει τα δίκτυα διανομής (π.χ.  μέσω λιανικών πωλήσεων , ή μέσω διαδικτύου) και γιατί θεωρείτε ότι είναι τα πιο κατάλληλα για να προσεγγίσετε τους πελάτες που στοχεύετε.

 

Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Χρησιμοποιείστε αυτό το μέρος για να μεταφράσετε την στρατηγική  και τις   τακτικές σας σε  αριθμούς.

 

Ιστορικά στοιχεία

Παρουσιάστε  τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας σας τα τελευταία τρία με πέντε χρόνια, ως ακολούθως:

 • Διαχωρίστε  τις πωλήσεις σας, ανά προϊόν, ή ανά υπηρεσία,  ή ανά τομέα της αγοράς . Επιπρόσθετα παρουσιάστε το μικτό περιθώριο κέρδους  για  κάθε ένα από αυτά.
 • Επισημάνετε  οποιεσδήποτε κεφαλαιουχικές δαπάνες έχουν γίνει την περίοδο αυτή
 • Περιλάβετε   πρόσφατους ισολογισμό(balance sheet) και  λογαριασμό κερδοζημιών (profit and loss account)
 • Εξηγήστε τους λόγους, αν  υπάρχουν διακυμάνσεις στην κερδοφορία , στο   κεφάλαιο κίνησης ή στην ρευστότητα.

 

Οικονομικές Προβλέψεις

Εφοδιάστε με προβλεπόμενους λογαριασμούς κερδοζημιών, πωλήσεων και κατάσταση ταμειακών ροών (cash-flow statement) , για τα επόμενα τρία χρόνια .  Εάν η επιχείρησή σας κατέχει πολλά στοιχεία ενεργητικού  ή αν έχει μεγάλες κεφαλαιακές ανάγκες, περιλάβετε  και προβλεπόμενο  ισολογισμό .

 Χρησιμοποιείστε το ίδιο μοντέλο παρουσίασης που χρησιμοποιήσατε για την παρουσίαση των ιστορικών στοιχείων- για να υποβοηθήσετε  τις συγκρίσεις ή τις παραδοχές  που κάνετε για τις προβλέψεις σας.  Οι προβλέψεις σας πρέπει να είναι απόλυτα συνδεδεμένες  και συσχετισμένες με το υπόλοιπο περιεχόμενο του πλάνου σας.

 

Ανάλυση ευαισθησίας (Sensitivity Analysis)

 Εξετάστε πως οι προβλέψεις σας   διαφοροποιούνται  σε αλλαγές που γίνονται σε σημαντικές παραδοχές  πάνω στις οποίες βασίζονται οι προβλέψεις. Δημιουργήστε διάφορα σενάρια και παρατηρείστε πως αλλαγές σε μια μεταβλητή ή μεταβλητές επιδρούν   στην στοχευμένη μεταβλητή.

 

Διαδικασίες και Συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο

 Καταδείξτε ότι έχετε υιοθετήσει τα κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες  με τους πιο κάτω τρόπους:

 • Αναλύστε την αποδοτικότητα των διαδικασιών και λειτουργιών σας και παρουσιάστε τις  βελτιώσεις που προγραμματίζετε  να κάνετε
 • Εξηγήστε τα συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιείτε
 • Αξιολογήστε την αξιοπιστία των συστημάτων σας
 • Αναγνωρίστε  οποιαδήποτε νομικά πλάισια ή πρότυπα που πρέπει να ακολουθείτε, όπως π.χ. κανόνες ασφαλείας,  υγείας, περιβάλλοντος  κλπ

 

Στόχοι

 Καθορίστε:

-που ρεαλιστικά  θέλετε να είσαστε  σε τρία χρόνια.

-τους στόχους που πρέπει να πετύχετε, για να είσαστε εκεί.

-τα κύρια συστατικά για να πετύχετε.    

-και τα κρίσιμα θέματα που πρέπει να ξεπεράσετε

 

Αναθεώρηση  του επιχειρηματικού πλάνου(business plan)

Η οικονομία, η αγορά και η επιχείρησή σας αλλάζουν συνεχώς.  Μερικές φορές οι αλλαγές είναι θετικές, μερικές φορές είναι αρνητικές. Είναι λοιπόν απαραίτητο να επανεξετάζετε το επιχειρηματικό πλάνο σας τακτικά –τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, για να βεβαιώνεστε ότι είναι πραγματικά ένας οδικός χάρτης για την επιτυχία της επιχείρησής σας.

Χρήσιμες πληροφορίες
Περιορισμός ευθύνης
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL