Αξιολογείστε τη βιωσιμότητα της επιχειρηματικής σας ιδέας

Περίληψη

Είναι   φυσικό να είσαστε ενθουσιασμένοι και αισιόδοξοι για την προοπτική επιτυχίας της νέας σας επιχείρησης. Για να βεβαιωθείτε όμως ότι η επιχείρησή σας  θα είναι βιώσιμη ,  θα πρέπει να υπάρχει αρκετή ζήτηση στην αγορά, για να πραγματοποιείτε κέρδος.

 

Αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επιχειρηματικής σας ιδέας

Δεν υπάρχει τρόπος για να είσαστε απόλυτα βέβαιοι ότι  η ιδέα σας θα είναι επιτυχής.  Όμως η διεξαγωγή  έρευνας αγοράς  θα σας επιβεβαιώσει  ή όχι, ότι ο χρόνος και οι κόποι που θα επενδύσετε στην επιχειρηματική σας δραστηριότητα θα  έχουν θετικά αποτελέσματα.

 

Θα είναι  επικερδής  η επιχείρησή σας ;

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πόσα έσοδα πρέπει να έχετε για να πληρώσετε τα έξοδα σας, τους μισθούς του προσωπικού  και ταυτόχρονα να διατηρείτε ένα μισθό για σας που να σας επιτρέπει να συντηρείτε την οικογένειά σας.

Υπολογίστε με προσοχή και ακρίβεια το ελάχιστο ποσό που  χρειάζεται να κερδίζει  η επιχείρησή σας  για να είναι βιώσιμη.

Για να το πετύχετε αυτό θα πρέπει να λάβετε υπόψη τα πιο κάτω :

  • Το λεγόμενο break-even point  της επιχείρησής σας –το σημείο δηλαδή όπου η επιχείρησή σας δεν έχει ούτε κέρδος ούτε ζημιά
  • Το μέγεθος της αγοράς που απευθύνεστε  -  Είναι αρκετά μεγάλη η αγορά για να έχετε επαρκείς πωλήσεις;
  • Τη δύναμη των ανταγωνιστών σας – Έχουν τη δύναμη να σας κηρύξουν «πόλεμο τιμών» και να σας διώξουν από την αγορά ;
  • Τα ανταγωνιστικά σας πλεονεκτήματα – Σε ποια σημεία υπερτερείτε από τους ανταγωνιστές σας ;

 

Υπολογίστε το μέγεθος της ζήτησης στην αγορά

Το μέγεθος της ζήτησης για τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας καθορίζουν και την βιωσιμότητα της επιχειρηματικής σας προσπάθειας. Υπάρχει αρκετή ζήτηση για να κερδίσετε τα προς το ζην ;

Αν στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει θα μπορούσε να δημιουργηθεί με την πάροδο του χρόνου ; Υπάρχει ζήτηση σε άλλες περιοχές;  Επενδύστε στη διεξαγωγή  έρευνας αγοράς για να πάρετε τις απαραίτητες απαντήσεις.

Ακόμα απευθυνθείτε σε φορείς ή συνδέσμους ή την Στατιστική Υπηρεσία του Κράτους, για να συλλέξετε χρήσιμα στοιχεία και πληροφορίες.

 

Ποιοί είναι οι πελάτες στους οποίους απευθύνεστε ;

Γνωρίζετε ποιοί είναι οι πελάτες  που θα ενδιαφέρονταν για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας ; Η επιτυχία της επιχείρησής σας θα στηριχθεί στα κίνητρα των πελατών σας, για να προτιμήσουν να αγοράσουν από εσάς.

Βεβαιωθείτε ότι τα προϊόντα ή  οι υπηρεσίες σας  έχουν απήχηση στην αγορά που στοχεύετε. Πέραν από αυτό θα πρέπει να αξιολογήσετε και να υπολογίσετε το μέγεθος αυτής της αγοράς.

 

Μελετήστε τους ανταγωνιστές σας

Το επόμενο βήμα είναι να μελετήσετε προσεκτικά τους ανταγωνιστές σας. Καταγράψετε τα χαρακτηριστικά  αλλά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των προϊόντων ή υπηρεσιών του ανταγωνισμού. Μελετείστε ακόμα την στρατηγική μάρκετινγκ και την τιμολογιακή τους πολιτική.

Πολλές πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα και τα διαφημιστικά φυλλάδια των ανταγωνιστών σας. Ελέγξετε αν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για προώθηση των προϊόντων τους.

 Ένα άλλο ερώτημα που θα πρέπει να σας απασχολήσει είναι εάν τα δικά σας προϊόντα ή υπηρεσίες καλύπτουν πραγματικά ένα κενό στην αγορά που δεν καλύπτεται από τους ανταγωνιστές σας. Εάν η απάντηση είναι θετική, κάντε κάποιους αριθμητικούς υπολογισμούς, για να διαπιστώσετε αν πραγματικά η ιδέα σας είναι βιώσιμη.

 

Οικονομικές Προβλέψεις

Υπολογίστε  τις αναμενόμενες εισροές και εκροές μετρητών, λαμβάνοντας υπόψη τα υπολογιζόμενα κόστη, τις τιμές πώλησης και τις αναμενόμενες ποσότητες που υπολογίζετε να πωλήσετε  .  Πόσο χρόνο θα χρειαστείτε για  να είσαστε σε θέση με τις πωλήσεις της επιχείρησής σας να καλύψετε  τα έξοδα και να πραγματοποιήσετε κέρδoς ;

 Είναι πραγματικά αχρείαστο να επενδύσετε χρόνο, κόπο και χρήμα σε μια επένδυση αν θα σας αποδώσει λιγότερα, π.χ. από το να τοποθετήσετε τα χρήματά σας σε ένα γραμμάτιο.

 

Καθορίστε το αρχικό κόστος

Έχετε αρκετά κεφάλαια για να καλύψετε το αρχικό κόστος έναρξης και λειτουργίας της εταιρείας σας μέχρι να πραγματοποιηθεί  κέρδος ;

Είναι χρήσιμο να ετοιμάσετε μία κατάσταση ταμειακών ροών (cash-flow statement), υπολογίζοντας όλες τις αναμενόμενες   εισροές και εκροές, για αυτή την περίοδο.

Αν τα αριθμητικά στοιχεία υποστηρίζουν ότι η επένδυσή σας μπορεί να έχει θετική απόδοση  μάλλον η επιχειρηματική σας ιδέα είναι βιώσιμη.

Πριν όμως ο ενθουσιασμός ,σας οδηγήσει να προχωρήσετε με την υλοποίηση της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, είναι σημαντικό να υπολογίσετε το break-even point.

 

Υπολογισμός του break-even point

 Είναι λοιπόν ζωτικής σημασίας να υπολογίσετε το break-even point στο αρχικό στάδιο  του επιχειρηματικού σας πλάνου.

Ο υπολογισμός των πωλήσεων  που έχετε κάνει είναι ρεαλιστικός;

Θα είσαστε σε θέση να καλύψετε το λειτουργικό σας κόστος ;

Το πρώτο βήμα είναι να υπολογίσετε το σταθερό και το μεταβλητό σας κόστος.

 

Σταθερό κόστος

Το σταθερό κόστος μιας επιχείρησης είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό  των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρει  η επιχείρησή σας.

Στο κόστος αυτό περιλαμβάνονται έξοδα όπως π.χ. ενοίκια, τόκοι δανείων, τηλεφωνικοί λογαριασμοί, επιδιορθώσεις, συντήρηση, γραφική ύλη και μισθολόγιο  του μόνιμου προσωπικού.

 

Μεταβλητό κόστος

Το μεταβλητό κόστος εξαρτάται από τον αριθμό των προϊόντων ή  υπηρεσιών που έχουν παραχθεί από την επιχείρησή σας. Το κόστος αυτό κυμαίνεται  και διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος των πωλήσεών σας.

Συνήθως, στο κόστος αυτό περιλαμβάνονται έξοδα όπως, π.χ. οι πρώτες ύλες, τα μεταφορικά και το κόστος του  εποχιακού προσωπικού.

 

Τιμολογιακή Πολιτική

 Μελετείστε προσεκτικά την αγορά που απευθύνεστε  και προσδιορίστε την τιμή  που οι πελάτες σας είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.

Λάβετε υπόψη το κόστος παραγωγής και διανομής και δημιουργείστε εναλλακτικά σενάρια για την τιμολογιακή σας πολιτική. Δημιουργείστε ένα φιλόδοξο , ένα συντηρητικό και ένα ρεαλιστικό σενάριο.

 Το break-even point της επιχείρησής σας είναι το σημείο εκείνο στο οποίο τα συνολικά έξοδα  είναι ίσα με τις συνολικές σας πωλήσεις, Αν οι πωλήσεις σας συνεχίζουν να αυξάνονται πέραν από το συνολικό κόστος σας , τότε αρχίζετε να πραγματοποιείτε   κέρδος.

Είναι λοιπόν φανερό ότι η βιωσιμότητα της επιχείρησής σας εξαρτάται από την ικανότητά  σας να φθάσετε και να ξεπεράσετε το break-even point.

 

Μειώστε τις ανάγκες σας για κεφάλαιο

 Δεν χρειάζεται να πληρώνετε τοις μετρητοίς  για όλες τις αγορές/έξοδα που καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Το κεφάλαιο κίνησης είναι πολύ σημαντικό για την χρηματοδότηση και ομαλή λειτουργία της επιχείρησής σας. Η προσπάθειά σας  θα πρέπει να στοχεύει στο να βελτιώσετε την ρευστότητά σας. Το ιδανικό σενάριο είναι να ενθαρρύνετε τους πελάτες σας να εξοφλούν άμεσα τις αγορές τους και αν είναι δυνατόν σε μετρητά. Προς τούτο θα βοηθούσε η παροχή  κινήτρων όπως εκπτώσεις για έγκαιρη εξόφληση  ή και πληρωμές σε μετρητά.

Μην επιτρέπετε στους πελάτες σας να ξεπερνούν τους όρους εξόφλησης των τιμολογίων τους. Βεβαιωθείτε ότι οι πελάτες σας είναι αξιόπιστοι και ακόμα ότι έχετε υιοθετήσει αποτελεσματικές διαδικασίες για την παρακολούθηση των πληρωμών  και έγκαιρη  εξόφληση των καθυστερημένων χρεωστικών υπολοίπων.

 Επικοινωνήστε με τον λογιστή σας και βεβαιωθείτε ότι οι δανειακές υποχρεώσεις σας είναι ισορροπημένες  . Για παράδειγμα το κεφάλαιο κίνησης πρέπει να καλύπτεται με παρατράβηγμα/βραχυπρόθεσμα δάνεια, ενώ άλλες κεφαλαιουχικές ανάγκες με μακροχρόνιο δανεισμό.

Χρήσιμες πληροφορίες
Περιορισμός ευθύνης
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL