Close
ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  
 Παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μου για χρηματοδότηση της επιχείρησης μου
  
'Ονομα
Εταιρεία
Τομέας Δραστηριοποίησης
Τηλέφωνο
Email
Επαρχία
Σχόλια
Πελάτης Τράπεζας Κύπρου


 Δηλώνω ότι έχω διαβάσει και ενημερωθεί για τους Όρους & Προϋποθέσεις και τους αποδέχομαι


 
  
Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην εικόνα
Close
Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην εικόνα
Factoring

Η Υπηρεσία Factoring είναι μέλος της Factors Chain International (FCI), του μεγαλύτερου δικτύου οργανισμών Factoring παγκοσμίως, το οποίο καλύπτει περισσότερες από 60 χώρες με 200 μέλη σε όλον τον κόσμο. Η Υπηρεσία αυτή είναι η μοναδική υπηρεσία Factoring στην Κύπρο η οποία κατέχει διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση, ISO 9001, για την ποιότητα των υπηρεσιών και το σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που διαθέτει.

1. Υπηρεσίες
2. Προϊόντα
3. Τι κοστίζει το Factoring
4. Συνεχής ποιότητα εξυπηρέτησης
5. Internet Factoring
6. Επικοινωνήστε μαζί μας

1. Υπηρεσίες

Στην Τράπεζα Κύπρου Φάκτορς σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο και ευέλικτο συνδυασμό υπηρεσιών που περιλαμβάνει χρηματοδότηση, διαχείριση και ασφάλιση των εισπρακτέων σας με στόχο την άμεση ικανοποίηση των αναγκών σας.

  • Ρευστότητα
  • Διαχείριση και Είσπραξη
  • Ασφάλιση

Ρευστότητα

Σας προσφέρουμε άμεση και μόνιμη λύση στα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζετε, μετατρέποντας τις οφειλές από τους χρεώστες σας σε μετρητά.

Διαχείριση και Είσπραξη

Αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη διαχείρισης του καθολικού πωλήσεων της επιχείρησής σας, απαλλάσσοντας σας από τις χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες της διαχείρισης των λογαριασμών των χρεωστών σας και έτσι το προσωπικό σας μπορεί να επικεντρωθεί στην προώθηση των εργασιών της εταιρείας.

Ασφάλιση

Σας παρέχουμε ασφαλιστική κάλυψη των χρεωστών σας, επιτρέποντας σας να επεκτείνετε και να οργανώσετε τις μελλοντικές σας δραστηριότητες με περισσότερη ασφάλεια και σιγουριά. Μπορείτε να ασφαλίσετε τους χρεώστες σας τόσο στο σύνολο τους όσο και επιλεκτικά και ταυτόχρονα να αφαιρέσετε τα ασφαλισμένα υπόλοιπα των χρεωστών σας από τον ισολογισμό σας.

 

2. Προϊόντα

Τα προϊόντα μας είναι ειδικά σχεδιασμένα έτσι ώστε να συνδυάζουν τις τρεις υπηρεσίες μας και να προσφέρουν άμεση κάλυψη των εκάστοτε αναγκών της επιχείρησης σας.

Εγχώριο Factoring με Αναγωγή
Ρευστότητα - Διαχείριση - Είσπραξη

Το Εγχώριο Factoring με Αναγωγή είναι ένα προϊόν με το οποίο μπορούμε να σας προσφέρουμε συνδυασμό δύο υπηρεσιών. Είναι ειδικά σχεδιασμένο έτσι ώστε να προσφέρει ταυτόχρονα επαγγελματική διαχείριση και είσπραξη και παράλληλα προεξόφληση των απαιτήσεων που δημιουργούνται από εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Κύπρο.

Εγχώριο Factoring χωρίς Αναγωγή
Ρευστότητα - Διαχείριση - Είσπραξη - Ασφάλιση (85%)

Το προϊόν αυτό συνδυάζει όλες τις υπηρεσίες μας. Περιλαμβάνει τη διαχείριση, είσπραξη και προεξόφληση των απαιτήσεων (οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο Εγχώριο Factoring με Aναγωγή) και επιπλέον παρέχει και ασφαλιστική κάλυψη των χρεωστών σας μέχρι και 85% της αξίας των τιμολογίων έναντι του κινδύνου επισφάλειας τους, αλλά και παρατεταμένης καθυστέρησης στην πληρωμή της οφειλής.

Σε περίπτωση επισφάλειας ή οικονομικής δυσχέρειας κάποιου χρεώστη, η Υπηρεσία Factoring είναι υποχρεωμένη να καταβάλει στον πελάτη το 85% της αξίας του τιμολογίου μέσα σε περίοδο περίπου 6 μηνών από την ημερομηνία λήξης του, νοουμένου ότι δεν υπάρχει αμφισβήτηση του χρέους από τον χρεώστη.

Εμπιστευτική Προεξόφληση Τιμολογίων Με Αναγωγή
Ρευστότητα

Σας χρηματοδοτούμε μέχρι και 75% του εγκεκριμένου καθολικού πωλήσεων σας, ενώ η διαχείριση και η είσπραξη των χρεωστών σας συνεχίζει να γίνεται από εσάς.

Εμείς σας προεξοφλούμε τα τιμολόγια τα οποία εκχωρούνται σε εμάς προσκομίζοντας μας μηνιαία χρονολογική ανάλυση των χρεωστών σας. Αφού εισπράξετε από τους χρεώστες σας μας αποστέλλετε άμεσα τις εισπράξεις και ταυτόχρονα θέτουμε στη διάθεση σας το υπόλοιπο ποσό που δεν είχε προεξοφληθεί από τα τιμολόγια που πληρώθηκαν.

Το προϊόν αυτό είναι ιδανικό για επιχειρήσεις οι οποίες αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς και αντιμετωπίζουν συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης, χωρίς να αντιμετωπίζουν προβλήματα είσπραξης.

Εμπιστευτική Προεξόφληση Τιμολογίων χωρίς Αναγωγή
Ρευστότητα - Ασφάλιση (85%)

Το προϊόν αυτό αποτελεί ένα ασφαλιστικό σχέδιο ιδανικό για επιχειρήσεις που θέλουν να ασφαλίσουν εμπιστευτικά τους χρεώστες που οι ίδιοι επιλέγουν και μπορεί να συνδυαστεί με προεξόφληση μέχρι και 75% των απαιτήσεων σας από τους χρεώστες.

Η επιχείρηση εξακολουθεί να διαχειρίζεται το καθολικό των χρεωστών της και να εισπράττει από αυτούς.

Η ασφαλιστική κάλυψη των πελατών σας ανέρχεται μέχρι και 85% της αξίας των τιμολογίων έναντι του κινδύνου επισφάλειας τους αλλά και παρατεταμένης καθυστέρησης στην πληρωμή της οφειλής.

Σε περίπτωση επισφάλειας ή οικονομικής δυσχέρειας κάποιου χρεώστη, η Υπηρεσία Factoring είναι υποχρεωμένη να καταβάλει στον πελάτη το 85% της αξίας του τιμολογίου μέσα σε περίοδο περίπου 6 μηνών από την ημερομηνία λήξης του, νοουμένου ότι δεν υπάρχει αμφισβήτηση του χρέους από τον χρεώστη.

Προεξόφληση Μεταχρονολογημένων Επιταγών Πελατείας
Ρευστότητα - Διαχείριση

Η Προεξόφληση Μεταχρονολογημένων Επιταγών απευθύνεται σε εταιρείες οι οποίες λαμβάνουν μεταχρονολογημένες επιταγές από τους χρεώστες τους. Είναι ένα καθαρά χρηματοδοτικό σχέδιο και βασίζεται στην ενεχυρίαση και προεξόφληση των μεταχρονολογημένων επιταγών πελατείας της επιχείρησης.

Η φύλαξη των μεταχρονολογημένων επιταγών μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης τους από εσάς, δημιουργεί πίεση στο κεφάλαιο κίνησης της επιχείρησης σας και δυσχεραίνει την ρευστότητα σας. Εμείς με το προϊόν αυτό μπορούμε να ενισχύσουμε το κεφάλαιο κίνησης της επιχείρησης χρηματοδοτώντας μέχρι και 75% των επιταγών αυτών. Επιπρόσθετα αναλαμβάνουμε την διαχείριση και το χειρισμό των επιταγών αυτών σε συνεργασία μαζί σας.

Εξαγωγικό Factoring με Αναγωγή
Ρευστότητα - Διαχείριση - Είσπραξη

Το Εξαγωγικό Factoring με Αναγωγή είναι ένα προϊόν με το οποίο μπορούμε να σας προσφέρουμε συνδυασμό δύο υπηρεσιών. Μπορεί να προσφέρει ταυτόχρονα επαγγελματική διαχείριση και είσπραξη και παράλληλα προεξόφληση των απαιτήσεων σας από χρεώστες που βρίσκονται στο εξωτερικό.

Εξαγωγικό Factoring χωρίς Αναγωγή
Ρευστότητα - Διαχείριση - Είσπραξη - Ασφάλιση (100%)

Με το προϊόν αυτό μπορούμε να σας προσφέρουμε ταυτόχρονα συνδυασμό όλων των υπηρεσιών μας, δηλαδή προεξόφληση των απαιτήσεων σας από χρεώστες που βρίσκονται στο εξωτερικό, επαγγελματική διαχείριση και είσπραξη των επιχειρηματικών απαιτήσεων στο εξωτερικό, συνεχή αξιολόγηση και πλήρη προστασία (ασφάλιση 100%) από την πιθανή αφερεγγυότητα των χρεωστών σας στο εξωτερικό. Το προϊόν λειτουργεί μέσα από την συνεργασία μας με το δίκτυο της FCI, όπου χρησιμοποιείται το σύστημα των δύο Φάκτορ. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να επωφεληθείτε από την εξειδίκευση των ξένων ανταποκριτών μας και ταυτόχρονα να είστε σίγουροι ότι οι χρεώστες σας θα συναλλάσσονται με μια Factoring εταιρεία στη δική τους χώρα και γλώσσα.

Σε περίπτωση επισφάλειας ή οικονομικής δυσχέρειας κάποιου χρεώστη, η Υπηρεσία Factoring υποχρεούται να καταβάλει στον πελάτη το 100% της αξίας του τιμολογίου εντός 90 ημερών από την ημερομηνία λήξης του, νοουμένου ότι δεν υπάρχει αμφισβήτηση του χρέους από τον χρεώστη.

Εμπιστευτική Προεξόφληση Τιμολογίων Εξωτερικού με Αναγωγή & χωρίς Αναγωγή
Ρευστότητα - Διαχείριση - Είσπραξη - Ασφάλιση (85%)

Τα προϊόντα αυτά λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως λειτουργούν τα αντίστοιχα προϊόντα που προσφέρονται στην εγχώρια αγορά με μόνη διαφορά το γεγονός ότι απευθύνονται σε Κύπριους εξαγωγείς οι πελάτες των οποίων βρίσκονται στο εξωτερικό.

Εισαγωγικό Factoring

Το προϊόν αυτό απευθύνεται σε κυπριακές επιχειρήσεις που εισάγουν εμπορεύματα από το εξωτερικό. Μέσω της συνεργασίας μας με τον όμιλο της FCI παρέχουμε την δυνατότητα στους Κύπριους εισαγωγείς να διασφαλίσουν για τους ξένους προμηθευτές τους προεξόφληση, διαχείριση, είσπραξη και ασφαλιστική κάλυψη των επιχειρηματικών απαιτήσεων τους.

Ο εξαγωγέας που βρίσκεται σε αυτή την περίπτωση στο εξωτερικό πρέπει να συνάψει συμφωνία Εξαγωγικού Factoring με Factoring εταιρεία που βρίσκεται στη χώρα του και είναι μέλος της FCI.

Χρησιμοποιώντας το προϊόν αυτό ο εισαγωγέας είναι σε θέση να εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους πληρωμής από τους προμηθευτές του στο εξωτερικό, έχει την δυνατότητα πληρωμής με ανοιχτούς όρους και να αποφύγει έξοδα και καθυστερήσεις που σχετίζονται με ανοίγματα πιστώσεων.

 

3. Τι κοστίζει το factoring

Το συνολικό κόστος των υπηρεσιών μας εξαρτάται από το είδος του προϊόντος που θα επιλέξετε και προκύπτει από δύο ανεξάρτητες προμήθειες:

  • Την προμήθεια προεξόφλησης: η οποία αφορά το ποσό που δανείζεστε και είναι ίση με το εκάστοτε βασικό επιτόκιο της Τράπεζας Κύπρου συν ένα περιθώριο επιτοκίου.
  • Την προμήθεια διαχείρισης: η οποία αφορά το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών και υπολογίζεται ως ποσοστό πάνω στα τιμολόγια / επιταγές που εκχωρούνται στην υπηρεσία μας. Αυτό συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 0,5% και 1,5%.

 

4. Συνεχής Ποιότητα Εξυπηρέτησης

ISO 9001

Από το 1998 η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ ,Υπηρεσία Factoring ήταν και παραμένει η ΜΟΝΗ Υπηρεσία Factoring στην Κύπρο με πιστοποιητικό ISO 9001 για το πρότυπο ποιότητας της.

 

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Πελατών
Πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο 

 

Εισηγήσεις / σχόλια
Εκφράστε τη γνώμη σας εδώ

 

5. Internet Factoring

Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής πρόσβαση στις κινήσεις του λογαριασμού σας που διατηρείτε με την Υπηρεσία μας (υπόλοιπο και διαθεσιμότητα λογαριασμού, πληρωμές χρεωστών σας και υπόλοιπα).

 

6. Επικοινωνήστε μαζί μας

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ FACTORING ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Λεωφόρος Στροβόλου 47,
Kyros Tower
Τ.Κ 265551640 Λευκωσία,
Κύπρος

Τηλέφωνο:
(+357) 22127000

Φαξ:
(+357) 22511712

E-mail:
info@factors.bankofcyprus.com

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL