Διεθνείς Βραβεύσεις

Στην Τράπεζα Κύπρου έχει απονεμηθεί το Βραβείο της  «Καλύτερης Τράπεζας στην Κύπρο 2015» από το διεθνές έγκυρο περιοδικό Euromoney.

Το βραβείο απονέμεται σε τράπεζες που ξεχωρίζουν για το δυναμικό προφίλ στις παγκόσμιες και τοπικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται και ξεχωρίζουν από τους ανταγωνιστές τους ενώ επιλέγονται ύστερα από ενδελεχή ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων κάθε τράπεζας.

Επίσης ο τίτλος του καλύτερου Τραπεζίτη της Χρονιάς έχει απονεμηθεί στον ΔΣΟ της Τράπεζας, John P. Hourican.  

Στο αιτιολογικό της βράβευσης αναφέρεται ότι «με την ανάληψη των καθηκόντων του ο κ. Hourican, είχε ως στόχο την ανάκαμψη της Τράπεζας ύστερα από τη ολοκληρωτική καταστροφή του κυπριακού τραπεζικού συστήματος, την επιβολή ελέγχου στη διακίνηση κεφαλαίων και του κουρέματος των καταθέσεων» .

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο κ. Hourican ανέφερε ότι «αυτό αποτελεί        αναγνώριση των μεγάλων προσπαθειών της ευρύτερης διευθυντικής ομάδας και όλων των υπαλλήλων της Τράπεζας για την εδραίωση του ηγετικού ρόλου του Συγκροτήματος στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου». 

 

 

2012

Το «Global Finance» ανέδειξε το Τμήμα  Θεματοφυλακής της Τράπεζα Κύπρου ως τον καλύτερο υπο-θεματοφύλακα της Κύπρου

 

Το διεθνές οικονομικό περιοδικό «Global Finance» ανέδειξε το Τμήμα Θεματοφυλακής της Τράπεζας Κύπρου ως τον καλύτερο υπο-θεματοφύλακα στην Κύπρο. Η νέα διεθνής βράβευση της Τράπεζας Κύπρου έγινε στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού «Best Sub-Custodian Banks 2012», ο οποίος διοργανώνεται από το διεθνούς κύρους οικονομικό περιοδικό.

Η επιλογή του καλύτερου υπο-θεματοφύλακα έγινε μετά από ανάλυση ερωτηματολογίων των πελατών, καθώς και των στοιχείων των τμημάτων θεματοφυλακής.

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών θεματοφυλακής που παρέχονται στους πελάτες της Τράπεζας Κύπρου. Το Τμήμα Θεματοφυλακής της Τράπεζας Κύπρου προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών θεματοφυλακής για επενδύσεις τόσο στην κυπριακή και ελληνική κεφαλαιαγορά όσο και στις ξένες αγορές. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν εκκαθάριση συναλλαγών, φύλαξη τίτλων, υπηρεσίες πληροφόρησης πελατών, παρακολούθηση και διεκπεραίωση εταιρικών πράξεων, εξουσιοδοτημένη εκπροσώπηση σε συνελεύσεις (proxy voting), είσπραξη τόκων και μερισμάτων, αποκοπή φορολογίας στην πηγή και συμπλήρωση αιτήσεων για επιστροφή φορολογίας που έχει παρακρατηθεί. Παράλληλα, το Τμήμα παρέχει υπηρεσίες  θεματοφυλακής και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες σε Διεθνή Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια (ICIS).

Με τη βράβευση αυτή, η Τράπεζα Κύπρου πέτυχε ακόμη μια διεθνή αναγνώριση μέσα από τη συνεχιζόμενη προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών.

  

 

Βράβευση από το διεθνές οικονομικό περιοδικό Global Finance-Best Bank

Το διεθνές οικονομικό περιοδικό «Global Finance» ανέδειξε την Τράπεζα Κύπρου ως τον καλύτερο τραπεζικό οργανισμό της Κύπρου στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών των βραβείων «World’s Best Banks» . Η νέα διεθνής βράβευση της Τράπεζας Κύπρου έγινε στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού «World’s Best Banks Awards 2012», ο οποίος διοργανώνεται από το διεθνούς κύρους οικονομικό περιοδικό. Νικητές των φετινών βραβείων ήταν οι τράπεζες που κατάφεραν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πελατών τους σε ανταγωνιστικές αγορές, επιτυγχάνοντας ενισχυμένα αποτελέσματα και θέτοντας παράλληλα, τις βάσεις για μελλοντικές επιτυχίες.

Η επιλογή των καλύτερων τραπεζικών οργανισμών σε 27 χώρες, έγινε από τη συντακτική ομάδα του «Global Finance» σε στενή συνεργασία με ομάδα τραπεζιτών, οικονομικών αναλυτών και άλλων στελεχών του διεθνούς χρηματοπιστωτικού τομέα. Εξετάστηκε αριθμός αντικειμενικών κριτηρίων όπως ο ρυθμός ανάπτυξης του ενεργητικού, η κερδοφορία, η γεωγραφική κάλυψη, η δημιουργία στρατηγικών σχέσεων, η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και ο σχεδιασμός και προσφορά καινοτόμων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Με τη βράβευση αυτή, η Τράπεζα Κύπρου πέτυχε ακόμη μια διεθνή αναγνώριση η οποία δικαιώνει τις στρατηγικές της επιλογές.

 

Καλύτερη τράπεζα στην Κύπρο στο Private Banking

 

Η καλύτερη τράπεζα στην Κύπρο στον τομέα του Private Banking αναδείχθηκε η Τράπεζα Κύπρου από το διεθνές έγκυρο περιοδικό EUROMONEY.

Το EUROMONEY ανέδειξε το Private Banking της Τράπεζας Κύπρου πρώτο ανάμεσα σε κυπριακούς, ελλαδικούς και άλλους διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο στον τομέα του Private Banking. Πρόκειται για άλλη μία σημαντική διεθνή διάκριση που επιβεβαιώνει την επιτυχημένη πορεία του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, συγκαταλέγοντας το ανάμεσα στους καλύτερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς παροχής υπηρεσιών Private Banking διεθνώς.

Η διάκριση αυτή αποδεικνύει για ακόμη μία φορά το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πελάτες που έχουν εμπιστευθεί το Private Banking της Τράπεζας Κύπρου. Αποδεικνύει επίσης την επιτυχημένη στρατηγική που εφαρμόζει η Τράπεζα στην παροχή εξατομικευμένων και ολοκληρωμένων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης της συνολικής περιουσίας των πελατών της (μέσω τραπεζικών και  επενδυτικών υπηρεσιών, και διαχείρισης κεφαλαίων).

Η αναγνώριση από το περιοδικό EUROMONEY αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία δεδομένων των τρεχουσών συγκυριών στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, καθώς επιβεβαιώνει την ικανότητα της Τράπεζας Κύπρου να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις του σύγχρονου ανταγωνισμού, όπως και την εμπιστοσύνη με την οποία την περιβάλλουν οι πελάτες της. 

 

2011

Best Bank in Cyprus-Awards for Excellence

Ως την καλύτερη τράπεζα στην Κύπρο ανέδειξε την Τράπεζα Κύπρου το διεθνές οικονομικό περιοδικό EUROMONEY στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού “Awards for Excellence 2011”. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διάκριση αυτή δίνεται στην Τράπεζα Κύπρου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Τα θεσμοθετημένα “Awards for Excellence” διοργανώνονται σε ετήσια βάση από το έγκυρο διεθνές περιοδικό EUROMONEY, με στόχο να αναδείξουν την αριστεία στον τραπεζικό τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο και σε 110 διαφορετικές χώρες. Μέσω του συγκεκριμένου θεσμού αναγνωρίζονται οι οργανισμοί οι οποίοι επιδεικνύουν ηγετικό ρόλο, πρωτοπορία, και ξεχωριστές επιδόσεις στις αγορές που δραστηριοποιούνται.

Η Τράπεζα Κύπρου, ικανοποιώντας πλήρως τα πιο πάνω κριτήρια, αναδείχθηκε ως η καλύτερη τράπεζα στην Κύπρο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Στην τελευταία έκδοση του περιοδικού μέσω της οποίας ανακοινώνονται και οι τραπεζικοί οργανισμοί που διακρίθηκαν στα “Awards for Excellence 2011”, γίνεται αναφορά μεταξύ άλλων και στα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου, τονίζοντας την πρωτοποριακή έκδοση των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου που ολοκλήρωσε με επιτυχία το Συγκρότημα μέσα στο 2011, χαρακτηρίζοντας την σαν “μία από τις πλέον σημαντικές κινήσεις ενίσχυσης κεφαλαίου της χρονιάς στις διεθνείς χρηματαγορές ”.      

 

Bank of the Year, από το περιοδικό The Banker

Banker 2011

Στα πλαίσια του ετήσιου θεσμού The Banker’s «Bank of the Year Awards 2011», το διεθνές έγκυρο οικονομικό περιοδικό The Banker, ανέδειξε την Τράπεζα Κύπρου ως «Τράπεζα της χρονιάς 2011» στην Κύπρο. 

Ο θεσμός «Bank of the Year Awards», που για 12η συνεχή χρονιά διοργανώνεται από το περιοδικό The Banker, έχει στόχο να αξιολογεί και να βραβεύει τους κορυφαίους τραπεζικούς οργανισμούς σε 147 χώρες. Η επιτροπή αξιολόγησης του θεσμού εξετάζει και αξιολογεί οικονομικά στοιχεία των συμμετεχόντων όπως η κερδοφορία, η ανάπτυξη των περιουσιακών στοιχείων και των βασικών ιδίων κεφαλαίων και η απόδοση ιδίων κεφαλαίων. Επίσης, διερευνά τους τρόπους με τους οποίους οι τράπεζες που συμμετέχουν στο θεσμό αναβαθμίζουν το επίπεδο των αγορών που δραστηριοποιούνται μέσω νέων τεχνολογιών και καινοτόμων και οικονομικά αποτελεσματικών τρόπων ανάπτυξης των εργασιών τους.

Η πιο πάνω διάκριση αποτελεί ακόμη μία διεθνή αναγνώριση για τη στρατηγική που ακολουθεί το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου.

 

Βράβευση από το διεθνές οικονομικό περιοδικό Global Finance-Best Bank


Η Τράπεζα Κύπρου αναδείχθηκε ως ο καλύτερος τραπεζικός οργανισμός της Κύπρου στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών για την χρονιά 2011, στα πλαίσια του ετήσιου θεσμού Best Bank Awards, ο οποίος διοργανώνεται από το διεθνούς κύρους οικονομικό περιοδικό Global Finance.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, τραπεζικοί οργανισμοί από όλο τον κόσμο τέθηκαν κάτω από την αναλυτική εξέταση ομάδας τραπεζιτών, οικονομικών αναλυτών και άλλων στελεχών του χρηματοοικονομικού τομέα. Στη συνέχεια, εξετάστηκε αριθμός αντικειμενικών κριτηρίων σε διεθνές επίπεδο όπως ο ρυθμός αύξησης του ενεργητικού, η κερδοφορία, η γεωγραφική επέκταση, η δημιουργία στρατηγικών σχέσεων, οι νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και ο σχεδιασμός και η προσφορά καινοτόμων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης, στην τελική απόφαση λήφθηκαν υπόψη οι εκτιμήσεις οίκων αξιολόγησης, τραπεζικών συμβούλων και παραγόντων της ευρύτερης τραπεζικής βιομηχανίας, διεθνών αναλυτών του τραπεζικού κλάδου, ανώτατων εταιρικών στελεχών και άλλων ειδικών σε θέματα εφαρμοσμένης τεχνολογίας.

 

Διεθνής Αναγνώριση για την Τράπεζα Κύπρου στις Υπηρεσίες Συναλλάγματος


2011 fx

Το διεθνούς φήμης περιοδικό Global Finance ανέδειξε την Τράπεζα Κύπρου ως την καλύτερη τράπεζα για υπηρεσίες συναλλάγματος στην Κύπρο την χρονιά 2011. Πρόκειται για άλλη μια σημαντική διεθνή επιτυχία της Τράπεζας Κύπρου καθώς ο θεσμός βραβεύει τους καλύτερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς παροχής υπηρεσιών συναλλάγματος σε 86 χώρες και περιοχές.

Τα κριτήρια για την επιλογή της καλύτερης τράπεζας συναλλάγματος σε κάθε χώρα περιλάμβαναν τον όγκο συναλλαγών, το μερίδιο στην εγχώρια αγορά, το εύρος των παρερχομένων υπηρεσιών διεθνώς, την ποιότητα εξυπηρέτησης, το βαθμό ανταγωνιστικότητας των χρεώσεων και την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών.

Στην απόφαση επιλογής και βράβευσης, η συντακτική ομάδα του περιοδικού έλαβε επίσης υπόψη τις απόψεις διεθνών αναλυτών του τραπεζικού κλάδου, ανώτατων εταιρικών στελεχών και ειδικών σε θέματα εφαρμοσμένης τεχνολογίας.

 

2010

Βράβευση από τον διεθνή χρηματοοικονομικό οργανισμό Deutsche Bank με το βραβείο 2010 Straight-Through Processing (STP) Excellence Award”

Η Τράπεζα Κύπρου βραβεύτηκε με το βραβείο "2010 USD και EUR Straight-Through Processing (STP) Excellence Awards" από τον διεθνή χρηματοοικονομικό οργανισμό Deutsche Bank.

Η αναγνώριση αυτή δίδεται μόνο σε τράπεζες με τις οποίες η Deutsche Bank συνεργάζεται διεθνώς και οι οποίες παρουσιάζουν το ψηλότερο επίπεδο ποιότητας όσον αφορά την εκτέλεση πληρωμών σε Αμερικάνικα Δολάρια και Ευρώ.

Στόχος της Τράπεζας Κύπρου είναι η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση του ποσοστού διεθνών πληρωμών που εκτελούνται αυτόματα (straight through processing) προς τους ανταποκριτές, καθώς και η εξυπηρέτηση των πελατών της Τράπεζας.

Η διάκριση αυτή αποτελεί επιτυχία για το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, αφού αποδεικνύει την υψηλή επίδοση του ανθρώπινου δυναμικού του, και την προσήλωσή του στην εξυπηρέτηση του πελάτη.

 

Βράβευση από το διεθνές οικονομικό περιοδικό Global Finance-Best Developed Market Bank


2010 Best Developed Bank

Η Τράπεζα Κύπρου αναδείχθηκε ως ο καλύτερος τραπεζικός οργανισμός της Κύπρου στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών για το 2010, στα πλαίσια του ετήσιου θεσμού Best Bank Awards, ο οποίος διοργανώνεται από το διεθνούς κύρους οικονομικό περιοδικό Global Finance.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, τραπεζικοί οργανισμοί από όλο τον κόσμο τέθηκαν κάτω από την αναλυτική εξέταση ομάδας τραπεζιτών, οικονομικών αναλυτών και άλλων στελεχών του χρηματοοικονομικού τομέα. Στη συνέχεια, εξετάστηκε αριθμός αντικειμενικών κριτηρίων σε διεθνές επίπεδο όπως ο ρυθμός αύξησης του ενεργητικού, η κερδοφορία, η γεωγραφική επέκταση, η δημιουργία στρατηγικών σχέσεων, οι νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και ο σχεδιασμός και η προσφορά καινοτόμων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης, στην τελική απόφαση λήφθηκαν υπόψη οι εκτιμήσεις οίκων αξιολόγησης, τραπεζικών συμβούλων και παραγόντων της ευρύτερης τραπεζικής βιομηχανίας, διεθνών αναλυτών του τραπεζικού κλάδου, ανώτατων εταιρικών στελεχών και άλλων ειδικών σε θέματα εφαρμοσμένης τεχνολογίας.

 

Διεθνής Αναγνώριση για την Τράπεζα Κύπρου στις Υπηρεσίες Συναλλάγματος


2010 Best FX

Το διεθνούς φήμης περιοδικό Global Finance ανέδειξε την Τράπεζα Κύπρου για τέταρτη συνεχή χρονιά ως την καλύτερη τράπεζα για υπηρεσίες συναλλάγματος στην Κύπρο. Πρόκειται για άλλη μια σημαντική διεθνή επιτυχία της Τράπεζας Κύπρου καθώς ο θεσμός βραβεύει τους καλύτερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς παροχής υπηρεσιών συναλλάγματος σε 86 χώρες και περιοχές.

Τα κριτήρια για την επιλογή της καλύτερης τράπεζας συναλλάγματος σε κάθε χώρα περιλάμβαναν τον όγκο συναλλαγών, το μερίδιο στην εγχώρια αγορά, το εύρος των παρερχομένων υπηρεσιών διεθνώς, την ποιότητα εξυπηρέτησης, το βαθμό ανταγωνιστικότητας των χρεώσεων και την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών.

Στην απόφαση επιλογής και βράβευσης, η συντακτική ομάδα του περιοδικού έλαβε επίσης υπόψη τις απόψεις διεθνών αναλυτών του τραπεζικού κλάδου, ανώτατων εταιρικών στελεχών και ειδικών σε θέματα εφαρμοσμένης τεχνολογίας.

 

Βραβείο “Morgan Chase Quality Recognition Award”

Το 2010 η Τράπεζα Κύπρου βραβεύθηκε με το βραβείο “Morgan Chase Quality Recognition Award” για δέκατη συνεχή χρονιά.

Το βραβείο αυτό δίδεται από τον διεθνή χρηματοοικονομικό οργανισμό JP Morgan Chase, μόνο σε τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται διεθνώς και οι οποίες παρουσιάζουν το ψηλότερο επίπεδο ποιότητας όσον αφορά την εκτέλεση πληρωμών σε αμερικανικά δολάρια.

Στόχος της Τράπεζας Κύπρου είναι η συνεχής βελτίωση του ποσοστού διεθνών πληρωμών, οι οποίες φεύγουν αυτόματα (straight through processing) προς τους ανταποκριτές, στη δεδομένη περίπτωση προς την JP Morgan Chase,  καθώς και η εξυπηρέτηση των πελατών της Τράπεζας.

Η διάκριση αυτή αποτελεί επιτυχία για το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, αφού αποδεικνύει τα ψηλά επίπεδα επίδοσης του ανθρώπινου δυναμικού του και την προσήλωση του στην εξυπηρέτηση των πελατών.

 

2009

Bank of the Year, από το περιοδικό The Banker

2009 banker

Η Τράπεζα Κύπρου τιμήθηκε με το βραβείο Τράπεζα της Χρονιάς στην Κύπρο για το 2009 από το περιοδικό The Banker. Ο συγκεκριμένος θεσμός ο οποίος συνδιοργανώνεται από το περιοδικό και τον επίσημο αγγλικό οργανισμό UK Trade & Investment, έχει στόχο τη βράβευση των καλύτερων τραπεζικών οργανισμών σε 144 χώρες.

Η κριτική επιτροπή του θεσμού αξιολογεί με ιδιαίτερη σχολαστικότητα τα οικονομικά στοιχεία, τις καινοτόμες πρωτοβουλίες και τη γενικότερη στρατηγική των συμμετέχοντων οργανισμών.

 

Βράβευση από τον διεθνή χρηματοοικονομικό οργανισμό Deutsche Bank με το βραβείο 2009 USD Straight-Through Processing (STP) Excellence Award”.

Η Τράπεζα Κύπρου βραβεύθηκε με το βραβείο "2009 USD Straight-Through Processing (STP) Excellence Award" από τον διεθνή χρηματοοικονομικό οργανισμό Deutsche Bank.

Το βραβείο αυτό δίδεται μόνο σε τράπεζες με τις οποίες η Deutsche Bank συνεργάζεται διεθνώς και οι οποίες παρουσιάζουν το ψηλότερο επίπεδο ποιότητας όσον αφορά την εκτέλεση πληρωμών σε Αμερικάνικα Δολάρια.

Στόχος της Τράπεζας Κύπρου είναι η συνεχής βελτίωση του ποσοστού διεθνών πληρωμών, οι οποίες φεύγουν αυτόματα (straight through processing) προς τους ανταποκριτές, στη δεδομένη περίπτωση προς την Deutsche Bank, καθώς και η εξυπηρέτηση των πελατών της Τράπεζας.

Η διάκριση αυτή αποτελεί επιτυχία για το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, αφού αποδεικνύει τα ψηλά επίπεδα επίδοσης του ανθρώπινου δυναμικού του και την προσήλωση του στην εξυπηρέτηση των πελατών.

 

Βράβευση από την ΟΕΒ για την Τράπεζα Κύπρου


2009 OEB

Η Τράπεζα Κύπρου αναδείχθηκε ως η Καλύτερη Επιχείρηση στην κατηγορία των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και ως η Καλύτερη Επιχείρηση Παγκυπρίως για το 2010.

Η βράβευση των άριστων επιχειρήσεων έγινε με τη χρήση ενός επιστημονικού μοντέλου αξιολόγησης επιχειρήσεων και οργανισμών με ιδιαίτερα ψηλές αποδόσεις σε φήμη και εικόνα, και σε οικονομικούς, διοικητικούς και κοινωνικούς δείκτες.

Το επιστημονικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ της ΟΕΒ και του Συμβουλευτικού Ομίλου της Cypronet-work, που είχε και την ευθύνη της αξιολόγησης. Το μοντέλο περιλάμβανε έρευνες αγοράς μεταξύ του κοινού, επιχειρήσεων και opinion leaders, καθώς και πραγματικά στοιχεία (όπως κερδοφορία, τεχνολογική, ερευνητική και κοινωνική δραστηριότητα, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και άλλα) που δόθηκαν από τις επιχειρήσεις οι οποίες επιλέγηκαν από τις έρευνες αγοράς.

Ένα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την όλη διαδικασία είναι η δημιουργία ενός χρήσιμου εργαλείου σύγκρισης (benchmark tool) για αξιοποίηση του από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

 

2008

Βράβευση από το διεθνές οικονομικό περιοδικό Global Finance-Best Bank


2008 best bank

Η Τράπεζα Κύπρου αναδείχθηκε ως ο καλύτερος τραπεζικός οργανισμός της Κύπρου στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών για το 2008, στα πλαίσια του ετήσιου θεσμού Best Bank Awards, ο οποίος διοργανώνεται από το διεθνούς κύρους οικονομικό περιοδικό Global Finance.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, τραπεζικοί οργανισμοί από όλο τον κόσμο τέθηκαν κάτω από την αναλυτική εξέταση ομάδας τραπεζιτών, οικονομικών αναλυτών και άλλων στελεχών του χρηματοοικονομικού τομέα. Στη συνέχεια, εξετάστηκε αριθμός αντικειμενικών κριτηρίων σε διεθνές επίπεδο όπως ο ρυθμός αύξησης του ενεργητικού, η κερδοφορία, η γεωγραφική επέκταση, η δημιουργία στρατηγικών σχέσεων, οι νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και ο σχεδιασμός και η προσφορά καινοτόμων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης, στην τελική απόφαση λήφθηκαν υπόψη οι εκτιμήσεις οίκων αξιολόγησης, τραπεζικών συμβούλων και παραγόντων της ευρύτερης τραπεζικής βιομηχανίας, διεθνών αναλυτών του τραπεζικού κλάδου, ανώτατων εταιρικών στελεχών και άλλων ειδικών σε θέματα εφαρμοσμένης τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL