Απαντήσεις στις ερωτήσεις σας

1. Πώς ανοίγω τρεχούμενο λογαριασμό;

2. Μπορώ να πληρώνω αυτόματα λογαριασμούς κοινής ωφελείας, δάνεια, ενοίκιο κτλ;

3. Τί να κάνω αν χρειάζομαι να υπερβώ για μικρό χρονικό διάστημα το όριο του τρεχούμενου μου;

4. Πώς μπορώ να αποφύγω έξοδα παρατραβήγματος;

5. Πώς μπορώ να αξιοποιήσω καλύτερα τα χρήματα που περισσεύουν στον τρεχούμενο μου;

 

1. Πώς ανοίγω τρεχούμενο λογαριασμό;

  •  Επισκεφτείτε οποιοδήποτε κατάστημά μας παίρνοντας μαζί σας το δελτίο ταυτότητας ή την άδεια οδήγησης σας καθώς και απόδειξη της διεύθυνσης διαμονής σας (π.χ. λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος).
  •  Αν επιθυμείτε έκδοση κάρτας Debit, θυμηθείτε να συμπληρώσετε την απαιτούμενη αίτηση.
  •  Για λογαριασμούς με παρατράβηγμα μην ξεχάσετε να φέρετε μαζί σας την κατάσταση μισθοδοσίας σας, του προηγούμενου μήνα. Αίτηση για παρατράβηγμα μπορείτε να κάνετε μόνο αν είστε μόνιμος κάτοικος Κύπρου και εργάζεστε μόνιμα.

2. Μπορώ να πληρώνω αυτόματα λογαριασμούς κοινής ωφελείας, δάνεια, ενοίκιο κτλ;

Ναι, μέσω standing order και direct debit. Δηλαδή μιλώντας με τον προσωπικό σας τραπεζίτη μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τη δυνατότητα που σας παρέχει ο τρεχούμενος σας για να πληρώνετε αυτόματα μέσω Standing Order δάνεια, ασφάλιστρα, ενοίκια ή άλλα επαναλαμβανόμενα έξοδα σας ή/και να πληρώνετε αυτόματα μέσω Direct Debit τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας π.χ. ηλεκτρισμού, τηλεφώνου και υδατοπρομήθειας.

3. Τί να κάνω αν χρειάζομαι να υπερβώ για μικρό χρονικό διάστημα το όριο του τρεχούμενου μου;

Σε περίπτωση που για μικρό χρονικό διάστημα (π.χ. 2 μήνες) θα έχετε επιπρόσθετα έξοδα και θα χρειαστεί να υπερβείτε το όριο παρατραβήγματος, είναι καλύτερα να επικοινωνήσετε προηγουμένως με τον προσωπικό σας τραπεζίτη για προσωρινή αύξηση του ορίου έτσι ώστε να καλύψετε τις ανάγκες σας χωρίς έξοδα (π.χ. αύξηση ορίου από 1.000 σε 1.500 για 3 μήνες). Η προσωρινή αύξηση θα πρέπει να εξοφληθεί στη λήξη της καταθέτοντας σταδιακά ποσά από πηγές που έχετε προγραμματίσει.

4. Πώς μπορώ να αποφύγω έξοδα παρατραβήγματος;

Θα πρέπει να παρακολουθείτε το υπόλοιπο του λογαριασμού σας και να προγραμματίζετε τα έξοδα και τα έσοδα σας ώστε να μην υπερβείτε το όριο παρατραβήγματός σας. Το 1Bank είναι στη διάθεση σας, τόσο για την παρακολούθηση του υπολοίπου του τρεχούμενου σας, όσο και για τη μεταφορά χρημάτων από αποταμιευτικούς λογαριασμούς σας στον τρεχούμενο σας, σε περίπτωση που προβλέπετε ότι θα υπερβείτε το όριο παρατραβήγματός σας.

Σε περίπτωση που για μικρό χρονικό διάστημα (π.χ. 2 μήνες) θα έχετε επιπρόσθετα έξοδα και θα χρειαστείτε να υπερβείτε το όριο παρατραβήγματος, είναι καλύτερα να επικοινωνήσετε προηγουμένως με τον προσωπικό σας τραπεζίτη για προσωρινή αύξηση του ορίου έτσι ώστε να καλύψετε τις ανάγκες σας χωρίς έξοδα (π.χ. αύξηση ορίου από 1.000 σε 1.500 για 3 μήνες). Η προσωρινή αύξηση θα πρέπει να εξοφληθεί στη λήξη της καταθέτοντας σταδιακά ποσά από πηγές που έχετε προγραμματίσει.

5. Πώς μπορώ να αξιοποιήσω καλύτερα τα χρήματα που περισσεύουν στον τρεχούμενο μου;

Αν σας περισσεύουν συστηματικά χρήματα, δηλαδή έχετε ψηλά πιστωτικά υπόλοιπα, τότε δεν πρέπει να τα αφήνετε ανεκμετάλλευτα. Μιλήστε με το τραπεζίτη σας για τον Αποταμιευτικό Λογαριασμό "Επιπλέον". Πολύ απλά, αποφασίστε το ελάχιστο ποσό το οποίο θέλετε να έχετε στον τρεχούμενό σας και όποτε το υπόλοιπο σας υπερβαίνει αυτό το ποσό, τότε τα έξτρα χρήματα αυτόματα θα αποταμιεύονται στον αποταμιευτικό λογαριασμό "Επιπλέον" με ψηλότερο επιτόκιο.  Μάθετε περισσότερα για τον αποταμιευτικό λογαριασμό "Επιπλέον" εδώ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL