Επιτόκια και χρεώσεις

Πιο κάτω φαίνονται με λεπτομέρεια, τόσο τα χρεωστικά, όσο και τα πιστωτικά επιτόκια του Τρεχούμενου Μισθοδοσίας, καθώς και άλλες χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν από συναλλαγές σας ή/και χρήση του τρεχούμενου σας. 

 Επιτόκια

 

 

 

 Τρεχούμενος Μισθοδοσίας

ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ*

Επιτόκιο

ΣΕΠΕ

Επιτόκιο ΣΕΠΕ

Με προσωπικές εγγυήσεις

ΒΕΤ+2,25%

6,39%

ΒΕΤ+3,75%

7,89%;

Με εμπράγματη εξασφάλιση

ΒΕΤ+1,25% 

5,38% 

 ΒΕΤ+3,25%

7,39% 

Το ΣΕΠΕ έχει υπολογιστεί για τρεχούμενο λογαριασμό εκ €5.000 με εξόφληση σε 12 μήνες, χωρίς τραπεζικά έξοδα και με βασικό επιτόκιο ΒΕΤ 3,90% και περιθώριο σύμφωνα με τον πίνακα πιο πάνω. 

*Η τιμολόγηση αλλάζει σε περίπτωση που για συνεχόμενη περίοδο 3 μηνών η μισθοδοσία σας δεν θα εμβάζεται/κατατίθεται στον τρεχούμενο λογαριασμό σας.

 Χρεώσεις 

 Μάθετε περισσότερα για τις χρεώσεις εδώ.

 

Προειδοποίηση:
Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή.  Το επιτόκιο του τρεχούμενου δύναται να τροποποιείται από τον πιστωτή από καιρού εις καιρό.

Διατρέχετε τον κίνδυνο να χάσετε την ακίνητη περιουσία σας αν δεν πληρώνετε κανονικά τις δόσεις της υποθήκης ή οποιουδήποτε άλλου δανείου το οποίο είναι εξασφαλισμένο με υποθήκη πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL