Χρησιμοποιήστε σωστά τη κάρτα σας

Μην ξεχνάτε ότι η κάρτα σας είναι εντελώς προσωπική...

... και περιέχει προσωπικά σας στοιχεία – είναι η τραπεζική σας ταυτότητα! Γι’ αυτό σας συμβουλεύουμε:

  •  να την έχετε πάντα φυλαγμένη στο πορτοφόλι σας – από τη στιγμή που τη λάμβάνετε και υπογράψετε
  •  να κρατάτε μυστικό τον προσωπικό σας αριθμό αναγνώρισης (PIN) – καλό είναι να τον απομνημονεύσετε και να μην τον έχετε σημειωμένο κάπου
  •  να μην τη δίνετε για προσωπική χρήση άλλων ούτε να ζητάτε από άλλους να κάνουν αγορά εκ μέρους σας, χρησιμοποιώντας την κάρτα σας
  •  να ζητάτε να σας επιστρέφεται μετά από κάθε χρήση, όπως για αγορές σε καταστήματα ή εστιατόρια
  •  να αντιπαραβάλλετε τα ποσά των αποδείξεων αγοράς με την κάρτα σας, με τα ποσά που αναγράφονται στις καταστάσεις του λογαριασμού σας.

Δίπλα σας σε περίπτωση που χάσετε την κάρτα σας

Καλό είναι να έχετε σημειωμένους τους παρακάτω αριθμούς, έτσι ώστε να μπορείτε να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κάρτας σας:

Επικοινωνήστε αμέσως μαζί μας

Τράπεζα Κύπρου

  •  800 00 800
  •  +357 22 128000 για κλήσεις από εξωτερικό

JCC Payment Systems, 24 ώρες το 24ωρο

  •  22 868100
  •  + 357 22 868100 για κλήσεις από εξωτερικό
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL